Abdullah Tezemir
milletvekili


din adamı


Hafız Abdullah Tezemir1871 Adapazarı doğumludur. Müderris iken 49 yaşında, I. Dönem İzmit Milletvekili seçilmiştir.

Muvazene-i Maliye ve İktisat Encümenlerinde çalışmıştır. 17.11.1940'ta vefat etmiştir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)