Ahmet Müfit Kurutluoğlu
milletvekili


din adamı1876 Kırşehir doğumludur. Medrese ve Hukuk mezunu olup, avukatlık ve Müftülük yapmıştır. Ankara Meclisi Umumi üyesiydi. 41 yaşında I. Dönem Kırşehir Milletvekili seçilmiştir. Adliye Encümeni katipliğinde ve TBMM ikinci Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. 15.6.1958'de vefat etmiştir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)