Said Nursi ( 1876)- (1960)
din adamı, yazar1876 yılında Bitlis’in Nurs Köyü'nde doğdu. Geleneksel dini eğitim gördü. 1908’de II.Meşrutiyet’in ilanından hemen önce İstanbul’a geldi. 1909 tarihinden sonra hayatını Doğu Anadolu’da sürdürdü. 1911’de İstanbul’a döndü.

Birinci Dünya Savaşı’nda Teşkilat-ı Mahsusa’da çalıştı. Doğu Cephesi’nde Ruslar’a karşı savaştı. 1915-1917 arasında Ruslar tarafından savaş esiri olarak alındı.

Savaştan sonra ülkeye döndü ve Cemiyet-i Müderrisin ve Kürt Neşr-i Maarif Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. 1925 yılında çıkan bölücü isyanlara karşı milli bütünlükten yana tavır aldı.

Isparta, Eskişehir (1935), Kastamonu (1936), Denizli (1943) ve Afyon Emirdağ’a (1945) sürüldü. 1950 yılında DP iktidara gelince serbest bırakıldı.

Risale-i Nur Külliyatı adı altında topladığı eserleri kaleme aldı. 1960 yılında vefat etti.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)