Kılıç Arslan 3.
Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı


asker, siyaset adamı


Üçüncü Kılıç Arslanİzzeddin ünvanlı Türkiye Selçuklu sultanı. İkinci Rükneddin Süleyman Şah (1196-1204)'ın oğludur.

Babasının Temmuz 1204 yılında vefatı üzerine Nuh Alp ile diğer emirler ve devlet adamları tarafından çocuk yaştaki Kılıç Arslan, Konya tahtında sultan ilan edildi.

Türkmenlerin desteğindeki amcası Gıyaseddin Keyhüsrev’e karşı tahtı koruma mücadelesine girişti. Zamanında Danişmendli Türkmenleri, Isparta Kalesini fethetti.

Saltanatı 1205 yılı başına kadar süren Üçüncü Kılıç Arslan, Konya ahalisinin daveti ve Türkmen kuvvetlerinin desteğinde Türkiye Selçuklu Devleti başşehrine taarruz eden Gıyaseddin Keyhüsrev’i yendi.

Geri çekilen amcası Gıyaseddin Keyhüsrev daha sonra Konya ahalisinin yardımıyla Üçüncü Kılıç Arslan’ın yerine tahta çıkarıldı.

Üçüncü Kılıç Arslan ve maiyeti Gevele Kalesi’nde ikamete mecbur edilip orada vefat etti. Saltanatı 8 ay sürdü.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)