Kılıç Arslan 4.
Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı


asker, siyaset adamı


Dördüncü Kılıç Arslanİkinci Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246)'in oğludur.

Dördüncü Kılıç Arslan 1246 yılında Türkiye Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus (1246-1257) tarafından, Büyük Moğol Hanı Güyük (1246-1249)'ün tahta çıkışında hazır bulunmak üzere Moğolistan Kurultayı'na gönderildi.

Moğolistan’da ağabeyi Keykavus’un yerine Selçuklu Sultanı olarak tanındı. 1248 yılında Sivas’ta istiklalini ilan etti. Anadolu emir ve kumandanları Moğolların tahrikiyle kardeş kanı dökülmesinin önüne geçmek için, Selçuklu Devleti'nde üç kardeşin ortak saltanat sürmesini tavsiye etti.

Dördüncü Kılıç Arslan, İkinci İzzeddin Keykavus ve İkinci Alaeddin Keykubad, 1249-1257 yılları arasında birlikte Türkiye Selçukluları hükümdarlığı yaptılar.

1261 yılında Konya’yı ele geçiren Dördüncü Kılıç Arslan devrinde Silifke Ermeniler'den, Sinop ise Muinüddin Pervane tarafından Trabzon Rumlarından alındı.

Dördüncü Kılıç Arslan, Mevlana Celaleddin Rumi dahil birçok aliminin sohbetinde bulunup, hürmet gösterdi.

1265 yılında bir ziyafet sırasında Moğollar tarafından kendi yayının kirişiyle öldürüldü.

Onun ölümünden Moğollarla iyi ilişkiler içinde bulunan Muinüddin Pervane’nin sorumlu olduğu belirtildi. Konya’da Sultanlar Türbesine defnedildi.

Yerine oğlu Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev Türkiye Selçuklu Sultanı ilan edildi.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)