Kayıkçı Kul Mustafa
halk aşığı, şair


asker17. Yüzyıl'daki asker şairlerin en meşhurudur. Doğum tarihi bilinmemektedir.

Sultan İkinci Osman’ın şehit edilmesi ve Sultan Dördüncü Murat Han’ın Bağdat Seferi’nden bahsetmesi yaşadığı yüzyıl hakkında bilgi vermektedir.

Yeniçeriler arasında yetişen en tanınmış şairdir. Gençliğinde Kuzey Afrika'daki Osmanlı bölgelerinde bulunduğu için ‘Kayıkçı’ lakabının buradan geldiği sanılmaktadır.

Önce Murat Reis’le Cezayir’e gitti. Daha sonra İstanbul’a gelerek Yeniçeri Ocağı'na katıldı. Asker olduktan sonra pekçok savaşa katıldı. Yazdığı şiirlerde bu savaşları açık bir dille anlattı.

Şiirlerinde Murat Reis’in ölümü, İran Şahı’nın Bağdat’ı alması, Sultan Dördüncü Murat Han’ın ölümü, Sultan İbrahim Han’ın padişah olması anlatılmaktadır.

Asker olması, orduyla beraber bulunması onu tarihi olayları şiirlerinde işlemeye yöneltti. Bir şiirinde Dördüncü Murat’ın Bağdat Seferi sırasında Genç Osman isimli bir askerin kahramanlıklarını ve şehit olmasını anlattı.

Bu destan, onun şöhretinin yayılmasına neden oldu.

Şiirlerinde kullandığı dil sade ve samimidir.

Bazı kaynaklar 1646’dan sonra öldüğünü bildirmektedirler.
Kayıkçı Kul Mustafa'nın Şiirleri

GENÇ OSMAN

Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak
Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman

Genç Osman dediğin bir küçük aslan
Bağdatın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman


Bağdatın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman

II

İptida Bağdat'a sefer olanda
(Genç Osman Destanı)

İptida Bağdat’a sefer olanda
Atladı hendeği geçti Genç Osman
Vuruldu sancaktar kaptı sancağı
İletti bedene dikti Genç Osman

Eyerleyin kıratımın ikisin
Fethedeyim düşmanların hepisin
Sabah namazında Bağdat kapısın
Allah Allah deyip açtı Genç Osman

Sultan Murat eydür gelsin göreyim
Nice kahramandır ben de bileyim
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim
Kılıcından alkan saçtı Genç Osman

Kul Mustafa karakolda gezerken
Gülle kurşun yağmur gibi yağarken
Yıkılası Bağdat seni döğerken
Şehitlere serdar oldu Genç OsmanŞiirlerine birkaç örnek:

Vaktine hazır ol ey Acem Şahı
Mağripten üstüne asker geliyor
Yıkacaktır tacın ile tahtını
Sultan Murat Han kendi geliyor
Ben yare nittim neyledim
Aşkın deryasın boyladım
Yüzümü türab eyledim
Geçenin yoluyum şimdi
Kul Mustafa eydür coştum
Aşkın deryasına düştüm
Çok şükür yare buluştum
Alemde uluyum şimdi
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)