Kalib Aleyhisselam
peygamberİsrailoğulları'na gönderilen peygamberlerden. Yakup Aleyhisselam’ın 12 oğlundan Şemun’un neslindendir. Babasının ismi Yukna’dır. Kendisine Yuşa Aleyhisselam’dan sonra peygamberlik verildi.

Musa Aleyhisselam’a bildirilen dinin emir ve yasaklarını insanlara bildirdi.

Musa Aleyhisselam Yüce Allah'ın emriyle İsrailoğulları'nı arzı mevud (Filistin ve Suriye) denilen yere götürmek üzere yola çıkınca, İsrailoğulları'nın her kolundan birer temsilci seçerek, Filistin bölgesinde yaşayan zalim hükümdarların ve ahalisinin durumu hakkında haber getirmeye gönderdi. Bu temsilciler arasında Kalib Aleyhisselam da vardı. Gidenler, cebbarların ve ahalinin iri cüsseli ve kuvvetli olduklarını görerek korktular. Gördüklerini İsrailoğulları'na anlatıp, onları harbe gitmekten vazgeçirdiler.

Temsilciler arasında bulunan Yuşa bin Nun ve Kalib bin Yukna Aleyhimesselam gidip gördükleri kimselerin, görüldüğü gibi kuvvetli olmadıklarını, zahirde öyle olsa bile korkak ve kalplerinin zayıf olduğunu söylediler. İsrailoğulları'nın, Yüce Allah'ın yardımıyla o beldeleri fethedebileceklerini anlattılar.

İsrailoğulları Yuşa ve Kalib aleyhimesselama karşı çıkarak taşa tuttular. Fakat Musa Aleyhisselam’ın diğer yardımcıları gibi Kalib Aleyhisselam da azan ve yoldan çıkan İsrailoğulları karşısında onu yalnız bırakmayıp, yardım ettiler.

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerimin Maide suresi 23. ayetinde mealen buyurdu ki:
Allahu Tealaya iman edip, O’ndan korkanlardan (Yuşa bin Nun ve Kalib bin Yukna adındaki) iki kimse, İsrailoğullarına dediler ki: “Ey İsrailoğulları! Cebbarların (zalimlerin) şehrinin kapısından hemen girin (onların iri cüsseli olmalarından korkmayın). Bir defa kapıdan girdiniz mi (Allahu Teala’nın yardımıyla) elbette siz galiplerden olursunuz. Siz gerçekten mümin kimseler iseniz, Allahu Teala’ya tevekkül ediniz.

İsrailoğulları'nın Tih Çölü’nde kaldığı kırk sene içinde, Musa Aleyhisselam’ın yanından ayrılmayan Kalib Aleyhisselam, onun vefatından sonra, Yuşa Aleyhisselam’a yardım etti. Yuşa Aleyhisselam vefat etmeden önce Kalib Aleyhisselam’ı yerine halife bıraktı. Yuşa Aleyhisselam’ın vefatından sonra İsrailoğulları'ndan ordu hazırlayıp, zalim hükümdarlarla savaştı ve onları mağlup etti. Sonra Mısır’a gitti.

Hazkil Aleyhisselam’la birlikte İsrailoğulları'nın Allahu Teala’ya iman ve ibadet edip, Musa Aleyhisselam’ın dini üzere kalmaları için çalıştı ve Mısır’da vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)