Köse  Mihal
Osmanlı Devlet Adamı


asker


Osman Gazi’nin silah arkadaşı


Harmankaya Eski TekfuruBizans İmparatorluğu'nun sınır kalelerinden Harmankaya tekfuruydu. Osman Gazi’nin Eskişehir Beyi ile yaptığı muharebede karşı tarafta bulunan Köse Mihal esir düştü.

Osman Bey, Köse Mihal’in kahramanlığına bakarak kendisini affetti ve çok geçmeden de iyi bir dost oldu.

Hıristiyan derebeyler, bir düğün vesilesiyle Osman Bey’i davet edip öldürmek için plan hazırladı. Köse Mihal, Osman Bey’i zamanında haberdar ederek tehlikeden kurtardı. Yarhisar ve Bilecik’in fethedilmesini sağladı.

Türklerle arasındaki dostluk ve Osman Bey’in münasebetleri nedeniyle 1313 yılında müslüman oldu ve Abdullah adını aldı.

Bundan sonra devamlı olarak Osman Gazi ile birlikte hareket etti. Sakarya Vadisi'nde Göynük ve Mudurnu ile diğer bazı kalelerin fethinde bulundu ve büyük kahramanlıklar gösterdi.

Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarındaki gelişmesinde büyük faydaları görüldü. Ayrıca Orhan Gazi ile Bursa’nın fethinde ve diğer fütuhat hareketlerinde bulundu.

Gazi Mihal Bey’in türbesi Mihalgazi yakınlarında olup, vefat tarihi bilinmemektedir.
Mihailoğulları'nın Hizmetleri

Osmanlı tarihlerinde 16. Yüzyıl sonlarına kadar faaliyetleri görülen Mihallı akıncıları, Köse Mihal’ın oğul ve torunlarıdır.

Gazi Mihal Bey’in torunlarının İslama ve Osmanlı Devletine çok hizmetleri oldu. Bu aileden yetişenler devlet kademesinde hizmet alıp, vakıflar kurarak, birçok hayır eserleri bıraktılar.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)