İnanç Bey
İnançoğulları Beyi


asker


Ladik Beyliği13. ve 14 asırlarda Ladik’te (Denizli) hüküm süren bir Türk beyliği.

Moğol istilası önünden kaçarak Denizli ve Honaz bölgesine gelen Türkmenler tarafından kurulan bu beyliğe İnançoğulları denilmektedir.

Denizli yöresi, 1071 Malazgirt Muharebesini takip eden senelerde, Anadolu’nun büyük bir kısmı ile beraber Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından fethedildi. Bir süre Türklerin elinde kaldıktan sonra, 1097 yılında tekrar Bizanslıların eline geçti.

Zaman zaman Bizanslılarla Türkler arasında el değiştiren Denizli, 1206 senelerinde tekrar fethedildi. Ladik, 13. asrın son yarısında Honaz ve Afyonkarahisar ile birlikte Anadolu Selçuklularının meşhur veziri Sahib Ata Fahreddin Ali’nin oğullarına ıkta olarak verildi. Ancak 1276 yılında bölge, Germiyan hakimiyeti altına girdi. 1277 yılında meydana gelen Cimri olayı sırasında, Karamanoğulları ve müttefikleri Konya’yı zaptedip, Cimri’yi Selçuklu tahtına oturttular. Cimri olayını bastırıp, Konya’ya yeniden hakim olan Selçuklu Sultanı Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev, daha sonra ordusuyla Denizli’ye girdi. Germiyanlı Ali Bey tevkif edilerek, Afyonkarahisar’a hapsedildi. Ladik, tekrar Sahib Ata ailesine verildi. Ancak, 1277 senelerinde Germiyanlılar burayı yeniden ele geçirdiler ve beyliğin başına da Germiyan beyinin yeğeni Bedreddin Murad’ı getirdiler.

1287 yılında Denizli yöresinde topladığı kuvvetlerle Germiyanlılar üzerine yürüyen Sahib Ata’nın torunu, savaşta öldürüldü ve ordusu dağıtıldı. Ertesi sene Germiyan Beyi ile Denizli Beyi Bedreddin Murad, Selçuklularla sulh yapmak için Konya’ya gittiler. Sultanın emirlerinden olan Has Balaban bunları karşılayarak görüştü ve Bedreddin Murad’ın beyliğini kabul ettiklerini bildirdi. Kısa bir sükunet devresinden sonra 1289 yılında Germiyanlılar ve Selçuklular arasında tekrar mücadele başladı. Selçuklu Sultanının emirlerinden İzzeddin Bey, Ladik Beyi Bedreddin Murad’ın üzerine yürüyünce, Germiyan ordusu yardıma geldi. Günler mevkiinde yapılan savaşta Germiyan ordusu bozguna uğradı. Bedreddin Murad, bu savaşta öldürüldü. Ordusunun bir kısmı da kılıçtan geçirildi. Böylece Ladik tekrar Sahib Ataoğulları’nın eline geçti. Sahib Ataoğulları Beyi, kuvvetleriyle Karamanoğlu Güneri Bey üzerine gidince, bu bölgedeki Türkmenler, bağımsızlık yolunda daha rahat hareket etme imkanı buldular. Aynı senelerde İlhanlı Valisi Geyhatu, İlhanlı tahtına çıkmak için Anadolu’dan ayrılınca, Denizli bölgesindeki Türkmenler harekete geçti. Bunun üzerine Geyhatu, hemen geri dönerek 1291 yılında Türkmenlerin üzerine yürüdü. Geyhatu, Menteşe ve diğer Türkmenleri de büyük bir mağlubiyete uğratarak geri döndü. Bu bölge karışıklık içinde kaldı.

On dördüncü asrın başlarında Germiyanoğulları hakimiyetinde bulunan Ladik Beyliğinin başına Ali Bey'in oğlu İnanç Bey getirilmişti. İlhanlıların Anadolu valisi Emir Çoban, 1314 yılında Anadolu’ya geldiği zaman, ona itaatını bildiren beyler arasında İnanç Bey de bulunuyordu.

İnanç Bey’den sonra Murad Arslan, Denizli Beyi oldu. Murad Arslan Bey namına kesilmiş bir sikke ile Türkçe Fatiha ve İhlas Tefsirleri vardır. Murad Arslan’ın vefat tarihi belli değildir. Ancak yerine geçen oğlunun 1360 tarihli bir sikkesi mevcuttur.

Murad Arslan’dan sonra Hüdavendigar-ı Muazzam, Sahib-üs-Seyf vel-Kalem, Celalüddevle ved-Din ünvanlarıyla anılan oğlu İshak Bey bin Murad Arslan, Denizli beyi oldu.

Denizli’nin 1366’da meydana gelen bir zelzele ile harapb olmasından iki sene sonra 1368 yılında, Germiyanlılar tarafından alınması ile Ladik Beyliği son buldu.

Germiyanoğlu Süleyman Şah, Denizli’de sikke kestirmiş ve zelzeleden yıkılan Ulu Camiyi yeniden yaptırmıştır.

Yıldırım Beyazıt, 1390’da Batı Anadolu Beyliklerini ortadan kaldırınca, Denizli de Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
Ladik Beyleri
Mehmet Bey..................................... 1261
Ali Bey......................................... 1262
İnanç Bey....................................... (?)
Murad Arslan................................. 1335
İshak Bey..................................... 1362

Germiyanoğulları hakimiyeti................... 1368

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)