Hacı Giray-2
Kırım Hanı1648 yılında Kırım’da doğdu. Kalgay Kırım Giray’ın oğludur. İkinci Viyana Kuşatması'na katıldı (1683). Bu sırada Kırım hanı olan Murat Giray’ın ihaneti üzerine muhasara bozgunla neticelendi.

Sancağın düşman eline geçmesini Hacı Giray önledi. Savaş sonunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Kırım Hanı Murat Giray’ı vazifesinden alıp, yerine Hacı Giray’ı tayin etti (1683).

Hacı Giray’ın hanlığına karşı çıkan Şirin Kabilesi ve bazı Kırım beyleri ayaklandılar. Buna rağmen Hacı Giray-2 duruma hakim oldu (1684).

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana bozgunu sebebiyle idamı üzerine, İstanbul’daki en büyük desteğini kaybetti. Kırım’da kendisine karşı tekrar isyan başlaması üzerine hanlıktan alınan Hacı Giray Rodos’a gönderildi (1684).

Yerine Selim Giray Han tayin edildi.

1689 yılında Rodos’ta vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)