Avram Galanti
dilci ve tarihçi1874 yılında Bodrum’da doğdu. İstanbul Dârülfünûn’da profesörlük yaptı. İki dönem Niğde milletvekilliğinde bulundu. Dil ve tarih konularındaki araştırmaları ile tanındı. 1961 senesinde İstanbul’da öldü.

ESERLERİ:
Türkçede Arabî ve Lâtin Harfleri ve İmlâ Mes’eleleri (1925), Küçük Türk Tetebbuları (1925), Hammurâbi Kânunu (1925), Arabî Harfler Terakkimize Mâni Değildir (1927), Vatandaş Türkçe Konuş (1928), Türkler ve Yahûdîler (1928), Hitit Kânunu (1931), Türkiye Yahûdîleriyle İlgili Belgeler (1931), 2. Abdülhamîd ve Siyonizm (1933), Türkiye Yahûdîleriyle İlgili Belgelere Ek (1941), Bodrum Târihi (1945), Türkçe’nin İspanyolca Üzerine Tesiri, Türkiye Yahûdîlerinin Târihiyle İlgili Yeni Belgeler Derlemesi, Ankara Târihi, Niğde ve Bor Târihi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)