Eyüp Ensari
sahabe


Eyüp Sultan


Ebu Eyyüb El-EnsariHicret sırasında Hz. Peygamberi (S.A.V.) Medine’de evine misafir eden ve Türkiye’de ‘Eyüp Sultan’ olarak bilinen sahabe… Asıl adı Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd b. Küleyb el- Ensârî’dir. Hazrec Kabilesinin Neccaroğlu kolundandır. Hicret’ten iki yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyûb ile birlikte müslüman oldu ve Ensâr’dan İslamiyeti ilk kabul edenler arasında yer aldı. Nübüvvet’in 13. yılında yapılan İkinci Akabe Biatı’nda bulundu. Hicretten sonra Rasûl-i Ekrem onunla Mus’ab b. Umeyr arasında kardeşlik bağı kurdu. Hz. Peygamber (S.A.V.)ile birlikte Bedir, Uhud, Hendek, Mekke’nin Fethi ve Huneyn başta olmak üzere bütün gazvelere katıldı. Savaşlarda Peygamberimiz’e zarar gelmesin diye yanından ayrılmaz, hatta bazı geceler çadırı etrafında nöbet tutardı. Vahiy katiplerinden olması nedeniyle Kur’an-ı Kerim âyetlerinin bir araya getirilmesine hizmet etti.

Resûlü Ekrem (S.A.V.) Medine’ye hicret edince Medineli müslümanlardan her birisi O’nu evinde misafir etmek istedi. Ancak Hz. Peygamber (S.A.V.) bir tercih yaparak onları gücendirmemek için devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söyledi. Kendisini taşıyan devenin nihayet Ebû Eyyûb’un evine yakın bir yere çökmesinden dolayı yedi ay onun misafiri oldu. Bundan dolayı Ebû Eyyûb ‘Mihmandâr-ı Nebi’ ünvanı ile anılır. Bu ev İslamiyet’in öğretildiği bir mektep durumundaydı. Resûl-I Ekrem kendi evine taşındıktan sonra da sık sık Ebû Eyyûb’un evine misafir olurdu.

Sağlıklı olan herkesin seferlere mutlaka katılması gerektiğini savunduğu gibi kendisi de bunu uygulardı. Onun için yaşı çok ilerlemiş olmasına rağmen İstanbul’un kuşatıldığı sefere de katılmış ve Hc. 49 yılında orada surların yanı başında şehit olmuştur. Vasiyeti üzere surlara yakın bir yere mücahitler tarafından defnedildi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra, kabrin yeri hocası Akşemseddin tarafından keşf yoluyla tesbit edilmiştir. Müslüman Türk Milleti tarafından çok büyük bir saygı ve itina gösterilen Eyüp Sultan Hazretlerinin adı İstanbul’un büyük bir semtinin adı olmuştur.HABER
Eyüp Sultan'ın torunu, dedesinin türbesindeHicret sırasında Peygamberimiz'i evinde misafir eden sahabe Ebu Eyyub el-Ensari'nin (Eyüp Sultan) torunu olan Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad Hamid Ansari, dün dedesinin türbesini ziyaret etti.TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Ansari, Nevşehir gezisinden sonra geldiği İstanbul'un Eyüp ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Eyüp Kaymakamı Osman Kaymak ve Eyüp Müftüsü İsa Gürler'in eşlik ettiği Ansari, önce dedesinin türbesini ziyaret etti, ardından da Eyüp Sultan Meydanı'nda incelemelerde bulundu.
16.10.2011www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)