Abdülezel  Paşa
asker1827 yılında Konya’nın Hadim kazasında doğdu. 16 yaşında er olarak orduya katıldı. Çok çalışkan olduğu için 30 yaşlarında subaylığa geçirildi. 1853-1856 Kırım Harbi, 1868 Girit İsyanı'nın bastırılması ve 1872 Sırbistan ayaklanmalarının bastırılmasında başarılar gösterdi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Plevne muharebelerinden sonra tuğgeneralliğe yükseltildi. 1897 Yunan Harbi'nde tugay komutanı olduğu halde cephenin en ön saflarında çarpışmaya katıldı. Top gülleleri yakınlarına düştü. Atı üstündeki Abdülezel Paşa bir kurşun isabetiyle vuruldu. 1897 yılında Yunanistan'ın Alasonya şehrinde vefat etti. Türbesi Alasonya'dadır.
Abdülezel Paşa'nın Alasonya Muharebeleri öncesinde askerlerine bir konuşma yaptı.

Paşa şöyle diyordu:

"Askerlerim! Yiğitlerim! Bize, namusumuza göz diken düşmana haddini bildirmenin şimdi zamanıdır. Cenâb-ı Hakk’ın yardımı ile hain düşmanı yenerek Osmanlının şânını yüceltme zamanıdır. Analarınız sizi bu günler için doğurup büyüttü. Devlet ve millet sizin süngü kuvvetinizle yücelecektir. Ben de sizinle beraber en önde savaşacağım. Sizden son arzum budur ki, eğer Pürnatepe alınmadan şehit olursam, benim cesedimi şehit olduğum yerde defnetmeyin. Bu tepeyi mutlaka ele geçirin ve benim için o tepe üzerinde bir kabir kazıp oraya defnedin! Şayet, tepeyi ele geçiremezseniz, bırakın cesedimi kurtlar, kuşlar yesin! Sizin dağları aşan hücumlarınıza, böyle tepeler dayanamaz. Allah’ın yardımı, Peygamber efendimizin imdâdı bizimledir. Haydi aslanlarım Allah utandırmasın!"


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)