Abidin Nesimi Fatinoğlu
yazar, düşünür



1911 yılında Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğdu. Yılların İçinden adlı hatıra kitabında, doğum yeri ve tarihini şöyle anlatır; "Babamın Kiğı kaymakamlığı döneminde Kiğı´da dünyaya gelmişim. Buna göre, doğum yılımın 1911, doğum yerimin de Kiğı olması gerekir. Oysa nüfus kaydına göre doğum yılı 1909, doğum yerim İstanbul´dur" yazmıştır.

İİlkokulu Mercan Sultanisi´nde, orta ve liseyi İstanbul Erkek Lisesi´nde okudu, yüksek öğrenimini İTÜ´nün (o zamanki adıyla Yüksek Mühendis Mektebi) Su Şubesinde yaptı.

1937-1949 yıllarında serbest çalıştı. 1949´da Bayındırlık Bakanlığı hizmetinde çalıştı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kitap halindeki ilk yayını, 1933 yılında Süfyan Özelli´nin Said İsmet takma adıyla yayınladığı 9 Eylül kitabındadır. ilk dergi yazısı da Atsız Mecmua´nın son sayısında çıkmıştır.

Sayısız dergilerde sanata, ekonomiye ve sosyolojiye dair çeşitli yazıları yayınlanmıştır. 17 Ekim 1991´de İstanbul´da vefat etti.

ESERLERİ:

1.Türkiye’nin Tekamül Hamlesinde Ziya Gökalp, Sebat Basımevi, İstanbul, 1940

2.Sosyalistlere Açık Mektup,Geçit Matbaası, İstanbul, 1969

3.Marksçı Açıdan Kapitalizmin Analizi, Habora Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1974

4.Türkiye’de Sosyalizmin Teorik Sorunları, Yücel Yayınları, İstanbul, 1976

5.Yılların İçinden, Gözlem Yayınları, İstanbul, 1977

6.Nazım Hikmet mi Benerci mi?, Yücel Yayınları, İstanbul, 1977

7.Devlet Politikası, Zafer Matbaası, İstanbul, 1977

8.Türkiye Komünist Partisi’nde Anılar ve Değerlendirmeler (1909-1949), Promete Yayınları, İstanbul, 1979

9.Türkiye Avrupa Topluluğunda, Habora Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1989

10.AET’li Bilimsel Sosyalistlere Çağrı, Promete Yayınları, İstanbul, 1989

11.Marksçı Solun Birliği, Promete Yayınları, İstanbul, 1990





ESER-AYRINTI

Yılların İçinden
Abidin Nesimi
Nöbetçi Yayınevi
İstanbul 2008
[email protected]

"Türkiye´nin siyasal, düşünsel yaşamında önemli yerler işgal etmiş kişilerle yakın ilişkilerim, sohbetlerim oldu. Bu ilişkilerimizde, sohbetlerimizde konuşulanları yazmam ve yayınlamam, tarihimizin belli bir dönemine ışık tutmak için gereklidir.

Ben genel olarak özgür düşünceli, hoşgörülü bir kişiyim. Bu itibarla yakın ilişkiler kurduğum kişiler arasında hem sağ, hem sol görüşlü kişiler yer alabilmiştir.

Örneğin, hepsi rahmetli olan Rıza Nur, Cevat Rifat Atilhan, General Ali İhsan Sabis gibi sağ eğilimli tanınanlar; Memduh Şevket Esendal gibi Kemalist tanınanlar; Mustafa Börklüce (Sarı Mustafa), Nazım Hikmet, Ferit Kalmuk (Telefoncu Ferit), Fuat Sabit, Cami Baykurt gibi sol eğilimli olanlar; Çolak Hayri gibi (Kuvayi Seyyare Komünist Partisi) yönetiminde yer alanlar, Dr. Fahri Kutlar, Erzurumlu Cafer, Ahmet Cevat Emil gibi Teşkilât-ı Mahsusa´da (İttihat ve Terakki döneminde devletin gizli tedhiş örgütü) çalışmış olanlar vardır.

Bu kişilerle geçen sohbetlerimizde edindiğim bilgiler gerçekten önemlidir. Sosyal tarihimizin belli bir dönemini aydınlatıcı niteliktedir."




ESER-AYRINTI

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİNDE
Anılar ve Değerlendirmeler 1909-1949
ABİDİN NESİMİ
Nöbetçi Yayınevi

13.5x19.5 cm / 206 sf / ithal kağıt / karton kapak / fotoğraflı
abidin nesimi kitapları-2 / ISBN: 978-975-355-750-4

“Amacımız, tarihsel gerçeklerin kaybolmamasıdır. Bu itibarla, bu dünyadan göç etmiş olanlardan duyduklarımı açıklama yolunu tuttum; hayatta olanlardan duyduklarımı açıklama yolunu tutmadım. Bunu, yaşayan kişilerin kişisel tasarruflarına bıraktım.

Yaşayan kişilere hiç değinmedim. Ancak, ölmüş kişilerin anılarında
halen yaşayan kişilerin adı geçiyorsa o zaman şöyle bir yol tuttum:
Bu anılarda, hayatta olan kişinin T.C.K. karşısında durumunu sarsacak, ya da
şeref ve haysiyetini kıracak yönler varsa, o zaman o yaşayan kişinin adını
anmadım ama olayları olduğu gibi verdim.

Bundan 45 yıl kadar önce TKP üyeleri ile dolaylı yada dolaysız ilişkiler kurdum.
Bu yüzden anlatacaklarım başkalarının aktarmaları değil, kendi gördüklerim ve
duyduklarım olacaktır. Türkiye sosalizmi tarihinde sosalizme karşı kuruluşlarda yer almış kişilerin anılarının da özel bir yeri vardır. Bunların da yayınlanması
Türkiye sosyalizmi tarihinin daha doğru yazılmasına katkıda bulunacaktır.

...

Görülüyor ki yapıtımız Türkiye’de sosyalizmin tarihi değil,

yitip gitmesi doğru olmayacak malzemelerdir.”






HAKKINDA YAZILANLAR

SÖZÜ DİLDE HAYALİ GÖZDE
İsmail Kara
Dergah Yayınları

Yazar İsmail Kara, uzun portre-hatıra denemelerini bir araya getirdiği Sözü Dilde Hayali Gözde kitabını şu satırlarla okuyucuya takdim ediyor: "Bu kitapta tesadüf edeceğiniz zevat hakkında hatıra-deneme metinleri kaleme almanın benim için vazife diyebileceğim bir tarafı var. Onlar, kaderin sevkiyle tanıdığım, bilgi ve görgü itibariyle istifade ettiğim, dünya tasavvurları hakkında fikirler ve intibalar edindiğim, bir ilmî ve fikrî çabanın nasıl yürütüleceğiyle alakalı tutamaklar yakaladığım hayatımın tesadüfleri oldular. İyi ve bereketli tesadüfler... Onları bende bıraktıkları ebedî izlerle; bir kısmı derin, ahlâkî ve felsefî, bazıları acı, az bir bölümü de ironik veya şaşırtıcı taraflarıyla kendimce inşa edecektim. Belki de kendimi yeniden inşa edecektim. Yapmak istediğim şey klasik mânada bir hatırat yazmak değil. Yazdığım metinlerde her ne kadar belli kişiler etrafında bir takım hadiseleri gevşek bir kronoloji içinde aktarmak olsa da birkaç neslin hangi bilgi daşarcığı, nasıl bir hissiyat, ne tür bir Türkiye ve gelecek arzusu içinde yeşerip serpildiğini vermek benim için daha önemli ve önceliklidir. Çünkü o bilgi dağarcığı, o hissiyat ve gelecek tasavvuru içinde başkaları gibi ben de bir şekilde varım". Kitapta hatıraları yer alan kişiler: Rize müftüsü Yusuf Karali Hoca, Nurettin Topçu, Osman Turan, Ali Nihat Tarlan, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, Tahsin Banguoğlu, Abidin Nesimi, Veli Ertan, İsmail Arar, Ali İhsan Yurt, Orhan Şaik Gökyay, Ziyad Ebüzziya, Hafız Abdurrahman Gürses, Cinuçen Tanrıkorur, Şinasi Akbatu, Ahmet Yivlik, Muhammed Hamidullah, A. Schimmel, Kevser Atay, Bedri Özmen, Ahmet Özmen.




www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)