Emine Ünler
Meşeler Gövermiş

Meşeler gövermiş varsın göversin,
söyleyin huysuza durmasın gelsin.
Varmasın kötüye asılsın ölsün,
kötü adam yar ömrünü yok eder.

Ben bilemedim yaylaların yolunu,
saçın uzun bağlasınlar kolumu.
Eğer anan seni bana vermezse,
yemin ettim keseceğim yolunu.

Karaser deresi bükülür gider,
zülüfler gerdana dökülür gider.
Bir yiğit de sevdiğini almazsa,
o yiğidin ömrü sökülüp gider.

Kaynak Kişi: Cemil Orhun - Emine Ünler
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Derleyen: Muzaffer Sarısözen

Xxx

Ay Bulutta Bulutta

Ay bulutta bulutta
mendilim kaldı dutta
kalırsa varsın kalsın
yenisi var sandıkta

Giden ay tutulurmu
bala tuz katılırmı
şu uzun gecelerde
yalınız yatılır mı

Mektepte okuyorum
çuvallık dokuyorum
yar ben seni alırım
anandan korkuyorum

Kaynak Kişi: Emine Ünler
Notaya Alan: Mustafa Özgül
Derleyen: Saadettin Gürhan
xxx

Sabah oldu sabah oldu

Ah sabah oldu sabah oldu, sigaram yanmaz oldu
ah sigaramın dumanından, gözlerim görmez oldu
ah aramıza düşman girdi, yar bize gelmez oldu

Ah ko salınsın nazlı yarim, yar gel akşam üstüne
ah gelen geçen söz ediyor, ben fakirin üstüne

Ah sabahın seher vaktinde, üç güzel suya iner
ah ikisin suyu doldurur, biriside naz eder
ah yeter ey sevdiğim yeter, şimdi horozlar öter

Ah ko salınsın nazlı yarim, yar gel akşam üstüne
ah gelen geçen söz ediyor, ben fakirin üstüne

Kaynak Kişi: Cemil Orhun - Emine Ünler
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)