Ashab-ı Bedir 
Bedir Ashâbı'nın Fazileti - İsimlerinin Esrarı
Alfabe Sırasına Göre Düzenlenmiş İsim ve Künyeler
(Şehid Olan Ashabın isimleri kırmızı renkte yazılmıştır)

Halil el-Giridî tarafından H.1162 Senesi Ramazan ayının 18'ine tekabül eden Pazartesi
günü (R. 21 Ağustos 1162. M. 1 Eylül 1749) derlenen ve H. 1170 (M. 1757) senesinde
Divân-ı Hümâyun Kâtiplerinden
Hafızı'l-Kur'ân İbrahim Edhemî tarafından yazılarak
Hasan Sezayi Hazretlerinin uzun yıllar Şeyhliğini yaptığı ve
Hacı Bayram-ı Velî Hazretlerinin 40 Gün Misafir kaldığı
Edirne Gülşenî Velî Dede Dergâhı Kütüphanesine hediye edilen
Bedir Ashâbı'nın mübarek isimlerini havi bu eser son olarak:
Sefinetü'l-Evliyâ isimli eserin müellifi Osmanzâde Hüseyin Vassaf Efendi'nin Mürşidi Edirne
Gülşenî Velî Dede Dergâhı Postnişini merhum
Şeyh Şuayb Şerefeddîn Gülşenî Hazretleri ve
Damatları Şeyh Hafız Mustafa Efendi ile Torunu Sadreddîn Efendi tarafından muhafaza
edilmek suretiyle günümüze kadar gelmiştir.
Aslı yayınevimizde bulunan Bedir Ashâbı'nın mübarek isimlerini havi bu eseri
yayınlamanın mutluluğu içindeyiz.

Cenab-ı allah’tan cümlemizi
“ Din Gününde''
Bedir Ashabı ve Bedir Ashâbı'nı zikredenlerle beraber
haşr etmesini niyaz ederiz

135 Gram Mat Kuşe Kağıt - Çok özel 4 Renk Baskı -4 Renk Ebru Yan Kağıt
Varak Yaldızlı 7 Renk Kapak Baskılı - Kenarları Altın Yaldız Lüks Cildli
96 Sayfa -12.50 YTL

BUHARA YAYINLARI
Telefon: (212) 520 76 70 - 512 33 90 - 520 80 33 - Faks: (212) 526 00 42
Adres: Nuruosmaniye Caddesi Yavuz Apt. No. 9/1 Cağaloğlu / lstanbul
www.buharayayinlari.com – [email protected]

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)