Şemseddin Sami
yazar1 Haziran 1850 tarihinde bugün Arnavutluk sınırları içinde kalan Fraşer'de doğdu. İlkokulu Fraşer'de okudu. Ayrıca doğu kültürüne ait özel dersler aldı. Yanya'da bir Rum lisesine devam etti. Burada Rumca, İtalyanca, Eski Yunanca ve Fransızca öğrendi. Yanya'da devrinin önemli müderrislerinden Yakup Efendi'den de Arapça ve Farsça öğrendi. İslam ve doğu kültürü hakkında bilgiler aldı. 1871 yılında İstanbul'a geldi. Matbuat kalemine girdi. Yazı hayatına burada atıldı. 1872'de Tarih-i Mücmel-i Fransa adlı tercümeyle ilk kitabını yayınladı. Aynı yılın sonlarında Türkçe'deki ilk Batılı tarzda roman kabul edilen Taaşuk-ı Talat ve Fitnat adlı romanını yayınladı.

Sirâc, Vilayet, Muharrir, Sabah, Tercüman-ı Şark gibi gazetelerde yazarlık ve yöneticilik yaptı. 1878'de Tercüman-ı Şark gazetesinin kapanması üzerine aktif gazetecilik hayatı sona erdi.

Fransızca'dan Türkçe'ye Kamûs-i Fransevî'yi tercüme etti. Böylece onun sözlükcülük dönemi başlamış oldu. İlk Türkçe ansiklopedi özelliğine sahip olan Kamûs-u A'lâm'ı hazırladı. Ayrıca Kamus-i Arabî adlı büyük bir sözlük yazdı. Daha sonra da Tuhfat al-Zakiya fi Lugat al Turkiya ve 1904'de de Lehce-i Türkiye-i Memâlik-i Mısır, adlı Kıpçak Türkçesinin sözlüğünü hazırladı.

18 Haziran 1904 tarihinde İstanbul'da öldü. Erenköy, Sahrayı Cedid Camisinin karşısında bulunan mezerleğa defnedildi. Burada ilk eşinin mezarının yanına gömüldü.


ESERLERİ:
Taaşuk-ı Talat ve Fitnat
Kamus-u Alam
Kamus-i Arabî
Kamûs-i Fransevî
Tarih-i Mücmel-i Fransa
Tuhfat al-Zakiya fi Lugat al Turkiya
Lehce-i Türkiye-i Memâlik-i Mısır
Besa
Seydî Yahya
Medeniyyet-i İslamiyye
Kadınlar
İnsan
Yer
Lisan
Usul-i Tenkid ve Tertib
Arnavutça Gramer
Tasrifat-ı Arabiyye
Yeni Usul Elifba-i Türki
Tatbikat-ı Arabiyye
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)