İmadüddin  Halil
yazar, akademisyen1941 yılında Irak’ın Musul kentinde doğdu. Lisans diplomasını 1962 yılında Bağdat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü'nden onur derecesiyle aldı.

Yüksek lisans diplomasını İslam Tarihi alanında (İmadüddin Zengi) adlı tezi ile 1965 yılında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yüksek Araştırmalar Enstitüsünden takdir derecesiyle aldı.

Doktor ünvanına 1968 yılında yine İslam Tarihi alanında (Şam ve Fırat Vadisinde Emirlikler. M. 1072-1410) adlı tezi ile Kahire Aynü Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde birincilik onur derecesi ile sahip oldu.

1968 yılında Musul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde sorumlu olarak çalıştı.

1967-1977 yılları arasında Musul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yardımcı Profesör, öğretim görevlisi ve dekan olarak bulundu.

1977-1987 yılları arasında Musul’da Kuzey Bölge Müzeleri ve Tarihi Eserler Müdürü, Tarihi Eserler ve Kalıntılar Genel Kurumunda Uygarlık Müzesi Kütüphanesi Müdürü ve ilmi araştırmacısı olarak çalıştı.

1989 yılında Profesörlük ünvanına sahip oldu. 1987-1992 yılları arasında Erbil’de Salahaddin Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde İslam Tarihi, Tarih Felsefesi ve Araştırma Metotları Profesörü olarak çalıştı.

Daha sonra sırasıyla Musul Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 1992-2000, Birleşik Arap Emirlikleri- Dubai’de Arap ve İslami Araştırmalar Fakültesi 2000-2002, Ürdün’de Zerka Üniversitesi 2003, Musul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2003-2005.

Ürdün/Yermük Üniversitesi İslami Araştırmalar ve Şeriat Fakültesi'nde görevli.


ESERLERİ:

1. Ömer B. Abdülaziz Döneminde İslam İnkılabının Yapısı. Daru’l-İlmiyye. Beyrut. 1970
2. İmadüddin Zengi. Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1972
3. Siyer İncelemesi. Müessesetü’r-Risale Ve Darü’n-Nefais. Beyrut. 1974
4. İslam Tarih Yorumu Daru’l-İlmi Li’l-Melayin. Beyrut. 1975
5. Aşılmayan Kale: Afrika’daki Trajedimiz Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1978
6. Fırat Ve Şam Vadisinde Yükselen Emirlikler Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1980
7. Nureddin Mahmud: Bir Adam Ve Bir Tecrübe. Daru’l-Kalem. Şam. 1981

8. İslam Tarihi: Tahlil Ve Metot Açısından Dönemler Mektebu’l-İslami. Beyrut. 1981
9. Selçukluların Ortaya Çıkışı Ve Haçlı Seferleri Karşısında İslami Direniş. Mektebetü’l-Mearif. Riyad. 1981

10. Tarihi Araştırmalar. Mektebu’l-İslami. Beyrut. 1983
11. İslami Perspektiften İbni Haldun. Mektebu’l-İslami. Beyrut. 1983
12. İslam Tarihi Yazma Metodunun Sorgulanması Daru’s-Sekafe. Devha. 1986
13. Müsteşrikler ve Siyeri Nebi. (Müsteşriklerin Metotlarının Karşılaştırması, Motkomari Wath) Daru’s-Sekafe. Devha 1989

14. İslam Tarihi Analizi. Daru’s-Sekafe. Devha1990
15. Seyid Kutup ve Tarih Perspektifi Daru’l-Kalem. Beyrut. 1994
16. Batının İslam’a, Bugünü Ve Geleceğine Bakışı. Daru’n-Nefais. Beyrut. 1999

17. Nebevi Hadisi Şeriflerde Uygarlık Ve Tarih Vurgusu. (Mühendis Hasan Rezza’nın Katkısıyla) Uluslararası İslami Düşünce Enstitüsü Ürdün Bürosu. Amman. 2000

18. İslam Tarihi Ve Uygarlığına Giriş. Camiatü’l-İslamiyyetü’l-Alemiyye. Malezya. 2001
19. Müslümanların Tarihinde Birlik ve Çeşitlilik Daru’l-Fikr. Şam. 2002

İslam Düşüncesi Alanında:

1. Sağcılık ve Solculuk Oyunu. Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1972
2. Laiklerin Çelişkileri. Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1975
3. Sosyal Adalet Üzerine. Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1978
4. Kuran’ın Doyumsuz Dünyasına Yolculuk Daru’l-İlim Li’l-Melayin. Beyrut. 1979
5. Kuran Metaforu. Daru’l-İlim Li’l-Melayin. Beyrut. 1979
6. XV. Yüzyılın Eşiğinde Yazmalar (Dr. Abdülhalim Üveys’in Katkılarıyla) Daru’l-Ulum. Riyad. 1982
7. İslami Yazmalar. Mektebü’l-İslami ve Mektebetü’l-Harameyn. Riyad.
8. Kuran’ın İlim Karşısındaki Duruşu. Müessesetü’r-Risale. Beyrut 1983
9. Materyalistlerle Mücadelede Bilgi: Sulyofan’ın (Bilginin Sınırları) Adlı Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme. Müessesetü’r-Risale. Beyrut 1983

10. Müslüman Aklın Yeniden İnşası. Kitabu’l-Ümme. Devha. 1983
11. Sağ Ve Sol Oyunu Üzerine Yeni Mülahazalar Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1985
12. Sürat Çağında İslami İşaretler Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1985
13. Evrenin İmarı Daru’s-Sekafe. Devha. 1987
14. İslami Gözden Geçirme Daru’s-Sekafe. Devha. 1988
15. Bilginin İslamileştirilmesine Giriş Ma’hedü’l-Alemi Li’l-Fikri’l-İslami. Vircinya 1991
16. İslam Hakkında Ne Dediler Uluslar Arası İslami Gençlik Kongresi. Riyad. 1992
17. Çağdaş Meselelere İslami Bakış. Kitabü’l-Ümmeh. Devha. 1995
18. Batılı Gözünde Kuranı Kerim Daru’l-Furkan. Amman. 1996
19. Bir Başka Açıdan Batı Düşüncesi ve İslam Müessesetü’r-Risale. Beyrut 1997
20. Batılı Gözünde Müslüman Aile ve Kadın. Daru’l-Furkan. Amman 1997
21. İslam Alemi Ve Filistin Gönüllüleri. Menşurat Filistini’l-Müslime. Londra. 2001
22. Düşünce, Davet ve Çağdaş Meydan Okumalar Konusunda Notlar Daru’l-Hikme. Londra. 2002
23. Çağın Öncelikli Meslesi Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 2002
24. 11. Eylül Hadisesinin Hatırlattıkları Daru’l-Fikr. Şam. 2003

İslam Edebiyatı Alanında
A- İnceleme
1. Çağdaş İslami Eleştirisi Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1972
2. İslami Edebiyata Teorisine Giriş Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1987
3. İslam Edebiyatında Gözetilen Amaçlar Daru’-Z-Ziya. Amman 2000
B- Eleştiri
4. İslami Eleştiride Yeni Uğraşılar Müessesetü’r-Risale. Beyrut.1981
5. Uygulamalı Eleştiri Hakkında Daru’l-Beşir. Amman. 1998
6. İslami Edebiyat Alanında Notlar Yayın Aşamasında
C- Edebiyat Araştırmaları
7. İslam Ve Batı Sanatının Karakteri Müessesetü’r-Risale. Beyrut.1977
8. Modern Batı Sahnesinde Kargaşa Müessesetü’r-Risale. Beyrut.1977
9. Sanat Ve İnanç Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1990
10. Saidi Nursi Düşüncesinde Hoşgörü Yayın Aşamasında
D- Özgün

1. Tiyatro
11. Tutsaklar Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1979
12. Daffetü’l-Garbiyye Mucizesi Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1970
13. Bir Perdelik İslami Tiyatro Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1970
14. Moğollar Müessesetü’r-Risale. Beyrut. 1970
15. Geçitler Daru İbni Kesir. Şam. 2005
16. Güneş Ve Balçık Daru İbni Kesir. Şam. 2005
17. Tahkik Daru İbni Kesir. Şam. 2005
18. Yüksek İdeal Daru İbni Kesir. Şam. 2005
2. Roman
19. Kasırga Ve Minare Müessesetü’r-Risale. Beyrut 1985
20. Kılıç Ve Kelam Merkezü’s-Sekafiyyi’l-Arabi. Ribat 2005
3. Kısa Hikayeler
21. Allah’ın Kelimesi Daru Hardamevt. Mekla. 2002
22. Sonu Gelmeyen Yükseliş Yolculuğu Daru İbni Kesir. Şam. Yayın Aşamasında
4. Şiir
23. Sevgi Ve Dostluk Tablosu Müessesetü’r-Risale. Beyrut 1978
24. Gurbet Dönemi Yakarışları Daru İbni Kesir. Şam. Yayın Aşamasında
5. Gezi Notları
25. İstanbul’a Yolculuk Daru Hardamevt. 2002
6. Röportaj:
26. İslami İdealler Üzerine Daru’l-Hikme. Londra. 2002www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)