Uygur Kocabaşoğlu
akademisyen, yazar


İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı1945 yılında Kastomonu'da doğdu. Ankara Üniversitesi SBF'den mezun oldu. Aynı üniversitede "Şirket Tesirinden Devlet Radyosuna" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 1983-1988 yılları arasında üniversiteden kendi isteğiyle uzak kaldı. 1988-2002 arasında ODTÜ Tarih Bölümü'nde Osmanlı sosyal ve yönetsel tarihi, basın tarihi, Amerikan misyoner faaliyetleri üzerine dersler verdi. Bilahare İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak ders verdi. Başta Avrupa ve İngiltere tarihi olmak üzere çeşitli konularda yayınlanmış kitap çevirisi ve yine Osmanlı sosyal tarihiyle ilgili olarak yerli yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.

ESERLERİ:
Anadolu'daki Amerika/ Kendi Belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikan Misyoner Okulları (İmge Yayınları, 2000), Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar( Metin Berge ile birlikte, Kebikeç Yayınları, 1994) İki Arada Bir Derede/ İmlaya Gelmez Tarih Yazıları (İmge Yayınları,1997), İngiliz Sicimi (İmge Yayınları, 1995), Türkiye İş Bankası Tarihi (İş Bankası Yayınları, 2001), Salnamelerde Kayseri (Murat Uluğtekin ile birlikte), SEKA Tarihi (Seka Yayınları,1995) bulunmaktadır.

Ayrıca İletişim Yayınları tarafından yayınlanmakta olan 'Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce' kitap dizisinin 'Modernleşme ve Batıcılık' başlıklı üçüncü cildinin edidörlüğünü yapmıştır.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)