Orhan Koloğlu
gazeteci, yazar


Basın Yayın Eski Genel Müdürü11 Eylül 1929 tarihinde Konya Kadınhan’da doğdu. 1947´de Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu´nda tamamladı. Strasburg Üniversitesi’nde "Fransız Basınında Türk 1470-1815" konulu teziyle tarih doktorası yaptı (1969). 1947´de gazeteciliğe başladı. Türkspor, Son Saat, Yeni Sabah, Akşam, Yeni İstanbul, Milliyet, Barış, Aydınlık gazetelerinde muhabir, yazı işleri müdürü, yazar olarak çalıştı. 1964´den itibaren yurt dışında Tanıtma ve Basın Ateşesi olarak çalıştı. (Roma, Karaçi, Paris, Londra, Beyrut). 1972´de Milliyet´in Almanya baskısını başlattı. 1974 ve 1978-79´daki CHP iktidarlarında Basın Yayın Genel Müdürlüğü yaptı. 1975-1977 CHP´nin Uluslararası İlişkiler Sekreterliğini yürüttü. 1978´den itibaren üniversitelerde tarih ve gazetecilik dersleri verdi. (Hacettepe, Anadolu, Marmara, İstanbul).

1962-1983 yılları arasında Libya’nın Al Fateh Üniversitesi´nde tarih bölümünde doçent olarak çalıştı. 1985 yılında Cezayir´de çalıştı. Türkiye’deki arşivler dışında İngiliz, Fransız, Alman, Belçika, İtalya, Arnavutluk, Cezayir, Tunus, Libya, Lübnan, İsrail ve ABD arşivlerinde tarih araştırmaları yaptı. Bildiği diller: Türkçe ve Osmanlıca dışında Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca, Arapça.

ESERLERİ:
Türkçe´den başka İngilizce, Fransızca, Arapça yayımlanmış yüzden fazla bildirisi ve tarih dergilerinde yer alan 200´den fazla makalesi vardır. Kitapları, yayın tarihi sırasıyla:

-Bedvi-Lavrens-Arap-Türk, Arba Yay., İstanbul 1993 (2. baskısı 2003 Lawrence Efsanesi adıyla)
-İslam´da Değişim, Gür yay., İstanbul 1993.
- Türk Basını Kuvayi Milliye’den Günümüze, Kültür Bakanlığı, Ankara 1993.
-Gazi´nin Çağında İslam Dünyası, Boyut yay., İstanbul 1994.
-Havas-Reuter´den Anadolu Ajansı´na, Çağdaş Gazeteciler Der.yay,. Ankara 1994.
-Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı (Ortak çalışma), İrfan yay., İstanbul 1995.
-Türk Çağdaşlaşması 1919-1938, Boyut yay., İstanbul 1995. Sedat Simavi Sosyal Bilimler ödülü aldı
-Gazeteci bir aile US’lar: Mehmet Asım, Hakkı Tarık, Hasan Rasim(Nuri Akbayar ile), Çağdaş Gazeteciler Der.yay, Ankara 1996.
-1946-47´lilerin Galatasaray´ı. (Doğan Koloğlu ile), İstanbul 1997.
-Kim Bu Mustafa Kemal, Boyut yay., İstanbul 1997 (5. baskı 2001).
-Halka Doğru Bilim (Türkiye´de Bilim Gazeteciliği), Türk Bilim Tarihi Kurumu, İstanbul 1997.
-Avrupa´nın kıskacında Abdülhamit, İletişim yay., İstanbul 1998.
-Bir Zamanlar Bâbıâli, T. Gazeteciler Cem.yay., İstanbul 1998 (Hazırlayan).
-Osmanlı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi, Müteferrika, İstanbul 1998.
-Loti´nin Kadınları, Dünya yay., İstanbul 1999.
-Cumhuriyet´in İlk Onbeş Yılı (1923-1938); Boyut yay., İstanbul 1999.
-Osmanlı- İtalya Libya Savaşında İttihatçılar, Masonlar ve Sosyalist Enternasyonal, Ümit yay., Ankara 1999.
-Reklamcılığımızın İlk Yüzyılı 1840-1940, Reklamcılar Derneği, İstanbul 1999.-Ecevit ile CHP
- Bir aşk ve nefret öyküsü, Büke yay., İstanbul 2000.
-1918 Aydınlarımızın Bunalım Yılı, Boyut yay., İstanbul 2000.
-Başka bir Tarih başka bir Türkiye; (Ortak çalışma), Ayrıntı yay., İstanbul 2000.
-Arap Kaymakam, Aykırı yay., İstanbul 2001.
-Kim Bu Ecevit?, Boyut yay., İstanbul 2001.
-Büyük Dost Pierre Loti´ye Mektuplar, Pierre Loti Dostları Derneği yay, Ankara 2001.
-Osmanlı Meclislerinde Libya ve Libyalılar, Boyut yay., İstanbul 2003.
-Fikret Mualla Bir Garip Kişi, Boyut yay., İstanbul 2003.
-Cumhuriyet Döneminde Masonlar, Eylül yay., İstanbul 2003.
-İki Şehrin Hikâyesi, (Ortak eser) Aykırı yay., İstanbul 2003.
-Fikret Mualla (Nurullah Berk ile), Milliyet yay., İstanbul 1968.
-Tarih Boyunca Aşk., Akşam yay., İstanbul 1969.
-Le Turc Dans La Presse Française 1470-1815 (Fransız Basınında Türk), ed. Al Khayat, Beyrut 1971.
-Müthiş Türkler, Yavuz yay., İstanbul 1972 (Türk güreşçileri).
-İslam´da Başlık, TTK Bas., Ankara 1978.
-Muzakkarat al Dubbat el Etrak havle Maareke Libiya (Libya Savaşında Türk subaylarının anıları), Libya Tarih Kurumu, Tripoli 1979.
-Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi, Ankara 1980 (2. baskı 2004).
-Mustafa Kemal´in Yanında İki Libyalı Lider, Libya Kültür Merkezi, Ankara 1981.
-Takvim-i Vekayi, Çağdaş Gazeteciler yay., Ankara 1981.
-La Turquie en Transition (Ortak çalışma), Maisonneuve et Larose, Paris 1986.
-Miyop _Çörçil Olayi, Yorum yay., Ankara 1986 (Ceride-i Havadis´in öyküsü).
-Basımevi ve Basının Gecikme Sebepleri ve Sonuçları, Gazeteciler Cemiyeti yay., İstanbul 1987.Gazeteciler Cem. Araştırma Ödülü aldı
-Abdülhamit Gerçeği, Gür yay., İstanbul 1987, (3.Baskı 2001).
-Türk´ü Dünyaya Saydıran Adam, Yeni Özgür İnsan yay., Ankara 1987.
-İslamic Public Opinion During the Libyan War 1911-12 (Libya Savaşında islami kamuoyu), Libya Tarih Kurumu, Tripoli 1988.
-1911-12’de Karikatür Savaşı, Engin yay., Ankara 1989.
-İlk Gazete İlk Polemik, Çağdaş Gazeteciler Der. yay., Ankara 1989 (Vekayi-i Mısriye Takvimi Vekayi çekişmesi).Yunus Nadi Sosyal Araştırma ödülü aldı-Abdülhamit ve Masonlar, Gür yay., İstanbul 1991 (3. Baskı 2001).
-İttihatçılar ve Masonlar, Gür yay. İstanbul 1991 (2. Baskı, 2001). Afet İnan ödülü aldı
-Türkiye´de Basın, İletişim yay., İstanbul 1992.-Basınımızda Resim ve Fotoğrafın Başlaması, Engin yay., İstanbul 1993.
-Balkanlar (Ortak çalışma). Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı yay. İstanbul 1993.
-Şeytan Ayetleri Tartışması, Kaynak yay., İstanbul 1993, (Ortak çalışma).

AYRINTI

Babası Türkiye´de valilik yapan ve 1949-50 yıllarında Libya hükümetinde başbakanlık yapan Sadullah Koloğlu´dur.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)