Mustafa Aşık
yazar1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya, Ankara ve İstanbul'da muhtelif okullarda tamamladı. Eyüp Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 5 yıl eğitim gördü.

Şile MGV başkanlığı yaptı. 1991 yılında çıkan Ak-Zuhur dergisinde yazı hayatına atıldı. Aynı derginin yazı işleri müdürlüğünü yaptı.

Tahkim, Yeni Tahkim ve Akademya dergilerinde teknoloji merkezli birçok makalesi yayınlandı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)