Abdülkerim Mahdum
Afganistan Eski Milletvekili


Afganistan Türkleri'nin Türkiye'de yaşayan kanaat önderlerinden1942 yılında Afganistan’ın Cevizcan vilayeti Kızlayak kasabasında doğdu. İlk ve Orta okul eğitimini, Kızılayak’ta tamamladı. Babası Seracettin Mahdum tarafından özel olarak eğitildi.

Babası Seracettin Mahdum’u 14 yaşında kaybetti. Aile yönetimini, küçük yaşta devraldı. Bu süre zarfında Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Türk halkının ileri gelenleriyle bu yaşlarda tanıştı.

Bu dönemden itibaren kendisini göstermeye başladı. Halkın ve ileri gelenlerin büyük ısrarı sonucu, 1968 yılında milletvekili seçildi.

26 yaşında meclise girdi. Başkent Kabil’de görev yaparken, Afganistan’da en genç milletvekili unvanına sahip oldu. Afganistan’da boy farkı gözetmeksizin, tüm Türk milletine eksiksiz hizmet
vermeye çalıştı.

İki dönem parlamentoda milletvekilliği yaptı. Türk halkına en belirgin hizmetlerinden biri, okullarda Türk dilinde eğitim verilmesini sağlaması oldu. Afgan Radyosunda, Türkmen ve Özbek dilinde ikişer saat yayın hakkının sağlanmasın elde etti.

Bunların dışında, Afganistan’da Türklerin yoğunlukta yaşadığı kuzey bölgesi için 37 proje hazırladı.

Bu hazırladığı projeler arasında altyapı çalışmaları, yol, köprü, okul ve barajların kurulması ve kanallar gibi bir çok proje yer alıyordu.

Başkent Kabil’de eğitim alan Türk öğrencilere karşılıksız burs sağladı. Hatta bazı öğrencileri, ailelerinden zorla alarak, yüksekokullarda okutulmasını sağladı.

Ülkede çeşitli Türk boylarının birlikte yer aldığı, ‘Erkin Türkistan’ isminde bir Türk partisi kurdu.

Kral Zahir Şah, yeğeni ve aynı zamanda damadı olan Muhammet Davut Şah tarafından devrilmesiyle Afgan hükümeti ile ilgisini kesti.

Ülkede durumun giderek kötüye gittiğini anladı. Dedesinin vasiyeti olan ailesini, Türkiye’ye yerleştirmek için arayışlara girdi. Bu konuda ön araştırma yapmak için Türkiye’ye hareket etti. Bu arada Rusların, Afganistan’ı işgal etmesiyle tüm hayalleri alt üst oldu. 1978’de Türkiye’ye geldi. 1938 yıllarında gelen ve burada mesken tutan Doğu Türkistanlı akrabaları ile de tanıştı.

Bu arada Afganistan’da Davutşah’da devrildi. Yerine Rus yanlısı Nurmuhammet Teraki iktidara geldi.

Afganistan’ın Ruslar tarafından işgal edildiğini Türkiye’de öğrendi. Derhal Afganistan’a dönmeye karar verdi. Afganistan’a gelir gelmez, Rus sempatizanı Afgan ileri gelenleri tarafında sıkıştırıldı.

Yaklaşık iki ay geçtikten sonra tutuklandı. Şibirgan hapishanesinde 14 ay tutuklu kaldı. Burada özel hücrede tutuldu. Çeşitli işkencelere maruz kaldı. 1980 yılında, Babrak Karmal’in iktidara gelmesiyle, genel aftan yararlanarak hapisten çıktı.

Hapisten çıktıktan sonra 6 ay Afganistan’da kaldı. Tüm aile fertleriyle birlikte, derhal Pakistan’a geçti.

Burada Türk asıllı mücahitlerin, çok haksızlıklara maruz kaldığına gördü ve parti kurmaya karar verdi.

1980 yılında, tüm göçmen Afgan Türklerinin bir araya geldiği “İttihadiye-yi İslami Vilayet-i Şimal Afganistan” isminde bir Türk Partisi’ni kurdu.

Bu parti, Pakistan hükümeti tarafından diğer Afgan partileri gibi resmiyete kavuşturuldu. Afganistan’dan gelen tüm Türk mücahitlerini silahlandırdı.

Kardeşi Mennan Mahdum’u da bizzat silahlandırarak, Ruslara karşı direnişe yolladı. Bir taraftan parti işleri ile uğraşırken şehit abisi Nurettin ve kardeşi Kemalettin ve kendi ailelerini Türkiye’ye göndermenin yollarını aradı.

Daha sonra Türkiye yöneticilerine, Afganistan Türkleri adına dilekçe yazarak, Türkiye’ye iltica talebinde bulundu. Dönemin Cumhurbaşkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından dilekçesi onaylandı. 1982 yılında, Afganistan’da yaşayan tüm Türk boylarından toplam 4 bin 500 kişiyi Türkiye’ye getirdi.

Üç ay içinde geri dönerek, kurduğu Türk Partisi’nin başını dönmeyi düşündü. Ancak zamanın iktidarı tarafından can güvenliği gerekçesiyle geri gönderilmedi. Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde yıllarca ikamet eden Abdülkerim Mahdum, 2019 Eylül aylarının başlarında ata topraklarına döndü.
30 Eylül 2019 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

6 oğul 5 kız babası. Abdulkerim Mahdum hayatını daima Türk milletine hizmet aşkıyla harcadı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)