Mehmet Çavuş
şair, yazar


Bulgaristan Türk Edebiyatı2 Eylül 1933 yılında Bulgaristan’ın Eskicuma iline bağlı Turnaovası köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, rüştiye'yi Eskicuma'da bitirdi. Eskizagra'da açılan Türk Öğretmen Enstitüsü'ne yazıldı. 1950/51 ders yılında bu okul kapatıldı. Naklini Razgrat'ta açılan Türk Pedagoji Okulu A.S Makarenko’ya yaptırdı. 1951/52 ders yılında mezun oldu.

Eğitimine Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra eğitimini Tarih-Felsefe Bölümü'nde sürdürdü.

1982 yılında ailesiyle beraber Bulgaristan'dan sınır dışı edilince, İstanbul'a yerleşti. Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurdu ve 10 yıl başkanlığını yaptı.

6 yıl "Balkan Türkleri’nin Sesi" dergisinin sahipliğini yaptı. 14 yıl kadar edebiyat ve sanat ağırlıklı "TUNA"dergisini yayınladı.

3 Mart 2017 tarihinde 84 yaşında İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

Çocuk Şiirleri (1955)
Yılların Serenadı (Şiirler 1964)
Yol Verin (Çocuk Şiirleri 1969)
Ölümden Sonra Yaşayanlar (Bulgarca Belgesel)
Bulgaristan'da Soykırım (1984)
Bulgaristan'dan Sesler (Şiirler -1985)
20.yy Bulgaristan Türkleri Şiiri (Antoloji 1988)
Bulgaristan'daki Müslüman Türk Azınlıklarının Dramı (1988)
Burcu Burcu (Çocuk Şiirleri 1997)
Atatürk Şiirleri (Tuna 2004)
İki Arada - şiirler (İstanbul 2009)
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1. Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

1933 yılında Bulgaristan'ın Eskicuma’ya bağlı Turnaovası köyünde doğdu. 1947 yılından beri şiir yazmaktadır. Bulgaristan Türk şiirinde sosyalist gerçekçiliğin slogancılığından kopmayı büyük ölçüde başaran ve Bulgaristan Türk şiiri içinde kendine has bir üslûp geliştiren, şiir tekniğine vakıf şairlerdendir. 1982 yılından beri Türkiye’de yaşamaktadır.
VEFAT-HABER

Eskicumalı Şair ve Yazar Mehmet Çavuş Vefat Etti

Bulgaristan Türkleri bir değerini daha kaybetti. Bulgaristan Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden şair, gazeteci, yazar ve toplumcu Mehmet Çavuş 03.03.2017 günü 84 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Ömrünü Bulgaristan Türklerine adamıştı, Türk sevdalısı şair yazar, araştırmacı, gazeteci. Mehmet Çavuş, verdiği mücadele ve bıraktığı yazılı eserlerle yaşayacak. Mehmet Çavuş Avcılar'da düzenlenen sade bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)