Latif Ali
şair


Latif Aliev


Latif Ali Yıldırım


Bulgaristan Türk Edebiyatı1935 yılında Bulgaristan'ın Silistre kentinin Kemalköy beldesinde doğdu.

İlkokulu köyünde, ortaokulu Emirköy’de bitirdi. Razgrat Türk Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptı. Halk Gençliği gazetesinde muhabirlik yaptı. Sofya Radyosu'nun Türkçe Yayınlar Servisi'nde çalıştı. Ayrıca çeşitli yerlerde işçilik yaptı.

1989 yılında büyük göçle Türkiye’ye geldi. Bir süre Tercüman gazetesinde çalıştı. 1999 yılında İstanbul’da vefat etti.

ESERLERİ:

Şiir:

Bir Bahçeden Bir Bahçeye (1961)
Bir Yeşil Seviyorum (Sofya 1964)
Sonbahar Çağrışımları (2001)

HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, Selim Bilâl, Mülâzim Çavuş, Osman Sungur gibi şairler, Bulgaristan Türk şiiri geleneğini sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak 1950-51 göçünün, her şeyi alt üst ettiği malûmdur. Buna rağmen, Bulgaristan’da kalabalık bir Türk toplumunun olması, kısa sürede yeni şairlerin yetişmesini sağlamıştır. Bu genç ve yetenekli şairler, bura Türk şiirinin gelişimine büyük bir hız kazandırmışlardır. Selim Bilâl, Mehmet Çavuş, Mefküre Mollova, Lâtif Ali, Hasan Karahüseyin, İsmail Çavuş, Arzu Tahirova bu misyonu gerçekleştiren değerli şairlerden birkaçıdır sadece.
HAKKINDA YAZILANLAR

İlk şiirlerinde Bulgar resmi ideolojisini övdü. Daha sonra bu çizgiden uzaklaştı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)