Mefküre Mollova
şair, yazar, akademisyen


Bulgaristan Türk Edebiyatı


Mefküre Rıza Mollova1927 yılında Bulgaristan Hacıoğlupazarcığı (Dobriç)'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde gördü. Varna'da Fransız Koleji’nde okudu. Sofya Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Bir süre memurluk yaptı. Eylülcü Çocuk gazetesinde çalıştı.

1954/55 eğitim-öğretim yılından başlayarak 1960 yılının sonuna kadar Sofya Üniversitesi'nin Türkoloji Anabilim Dalında asistanlık yaptı. Çağdaş Türk Dili ve Türk diyalektolojisi dersleri verdi.

Sofya Üniversitesi'ni Türklerden arındırma politikası Mefkure Mollova'yı da gözden kaçırmadı. 1960 yılında Türkolojiden uzaklaştırıldı. Mefkure Mollova, herşeye rağmen, bilimsel araştırmalarını sürdürdü. Bulgaristan Türkleri'nin ağız özellikleri, araştırma konularının esasını oluşturdu.

Mefkure Mollova şiir alanında da başarılı oldu. Barış başlıklı ilk şiiri 1949'da Yeni Işık gazetesinde Nesrin takma adıyla yayımlandı. Şiirlerini daha sonra Demet ve Kaynak dergilerinde neşretti.

1964 yılında Şiirler kitabı yayınladı.

Eşi Riza Mollaoğlu ile yaptığı ortak çalışmalar da bulunmaktadır. Mefkure Mollova, Bulgaristan’da totaliter yönetim zamanında çok trajik günler geçirdi. Eşi Doç. Dr. Riza Mollaoğlu’nun ölümünden sonra 1989 yılında Fransa'ya göç etti. Uzun yıllar Paris'te yaşadı.

27 Haziran 2007 tarihinde Paris'te vefat etti.
Şiirlerinin Özellikleri

Şiirlerinde içtenlik ve lirizm vardı.

Onun şiirlerinde ince bir kadın ruhu, sevginin sıcaklığı ve temizliği, kısa ve öz söyleyiş biçimi dikkat çeker.

Mefküre Molla; özgün bir şair olduğu kadar, akademik düzeyde de değerli bir araştırmacıdır. Bulgaristan Türklerine ilişkin her türlü konuya parmak basmış ve ciddi araştırmalar sonucunda yeni yeni bulgular elde etmiştir.
HAKKINDA YAZILANLAR

Mefküre Mollova Hakkında

Yordanka Bibina, “Onun bilimsel yazıları ona dilbilimi ve Türkoloji alanında dünyada bir ün kazandırmıştır” der.

ESERLERİ:

1.Bilmeceler (Sofya 1958)
2.Şiirler (Sofya 1964)
3.Şark Kavimlerinden Geçen Bazı Bulgar Ad ve Soyadları (İstanbul 1976)
4.Balkanlar’da Türkçe Ağızları (İstanbul 1974)
5.Doğu Rodop Türk Ağızlarının Sözlüğü (2003)
Mefkure Mollova'nın kullandığı isimler:

Mefküre Mollaoğlu
Mefküre Rıza Mollova
Mefküre Molla
Mefküre Mollova
VEFAT-HABER

Mefkure MOLLOVA hayata veda etti
internet iletisi

Bugün, 27–6–2009, sabah, Mefkure MOLLOVA hayata veda etti. Paris’te hastahanede kurtaramadılar.

Oğlu Yıldız MOLLOV yanında;
Ben ise Romanya tatar kuzeni sayılırım, Dobruca ikiye bölündükten sonra, ailemizin bir kısmı Romanya’da kaldı, diğer kısmı ise (Mollov, yani Mollah) ise Bulgaristan’da kaldı.

Bilginize
Dr. Buran OMER
[email protected]

ŞİİRLERİ

KÜÇÜK DÜNYAM
(İbrahim Tutarlı, Antoloji, 1964, sf; 144)

Kalbim o kadar engin ki,
bütün cihanı kaplayacak.
Kalbim o kadar minicik ki,
bir tek sevgiden çatlayacak.
ZENCİNİN SESİ
(İbrahim Tatarh, Antoloji, 1964, sf; 145)

Yol verin bize,
yol verin yool!...
Biz de çiğnemek istiyoruz
şu toprağı hür ve bahtiyar,
içimizde bir dudak gülüş bir
lokmacık yaşamak arzusu var.
EH DÜNYA
(İbrahim Tatarh, sf; 145)

Eh! dünya dünya
çıldırtıyorsun sen insanı.
Her dakikan başka
Her an sancılar içinde.
Ne doğuracaksın bize
yarın bakayım
güneşler içinde?
FRAGMANLAR
(İbrahim Tatarh, Antoloji, 1964, sf; 148)

Ben o kadar mesut
o kadar mesut
olmak isterdim ki.
Göğe yazayım onu Ümmi
dünya okusun!
Dökülüversem önüne
bir ışık olup
mavi mavi,
Toplayıp alır mısm
beni?
Kıpırdama içim
uslu dur
Elbette bir gün gelir de
İki sıcak el seni uyutur.
Başım dönüyor...
Uzun bir beklemekten Bir
ışık olup titremekten sonra O
karşımda duruyor.
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

Sofya Üniversitesi Filoloji Fakültesi mezunu olan Mefküre Mollova, Bulgaristan Türk şiirinde ilk kadın şair olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiirleri, uzun süre sadece dergi ve gazetelerde yayımlandı. İlk ve tek şiir kitabı “Şiirler”, 1964’te basıldı. Siyasî nedenlerle işten atıldı. Kendini Türk dili alanında yaptığı çalışmalara verdi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, Selim Bilâl, Mülâzim Çavuş, Osman Sungur gibi şairler, Bulgaristan Türk şiiri geleneğini sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak 1950-51 göçünün, her şeyi alt üst ettiği malûmdur. Buna rağmen, Bulgaristan’da kalabalık bir Türk toplumunun olması, kısa sürede yeni şairlerin yetişmesini sağlamıştır. Bu genç ve yetenekli şairler, bura Türk şiirinin gelişimine büyük bir hız kazandırmışlardır. Selim Bilâl, Mehmet Çavuş, Mefküre Mollova, Lâtif Ali, Hasan Karahüseyin, İsmail Çavuş, Arzu Tahirova bu misyonu gerçekleştiren değerli şairlerden birkaçıdır sadece.
ESER-AYRINTI

Doğu Rodop Türk Ağızlarının Sözlüğü
Mefküre Rıza Mollova
TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI

Türk dilinin özel bir bölgesinde yaşayan Doğu Rodop Türk Ağızları hem Bulgaristan hem de Yunanistan toprakları üzerinde yayılım göstermektedir. Ancak bu eser sadece Bulgaristan üzerindeki ağızları temsil etmektedir. Eserde Bulgaristan’ın çeşitli köylerine yapılan seyahatler neticesinde 1000'e yakın kelime derlenerek Doğu Rodop Ağızlarının bu sözlüğü meydana getirilmiştir.

Yayın Tarihi 2003-01-01
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 423
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 17 x 24 cm
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)