Sabahattin Sezai
şair, öğretmen


Makedonya Türk Edebiyatı15 Ocak 1948 tarihinde Debre ilçesinin Kocacık yöresine bağlı Pralenik Köyü'nde doğdu. Derviş Bey ve Mazlume Hanım'ın oğlu. Bu köy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin doğum yeridir.

Sabahattin Sezai, ilkokulu Osolnitsa Köyü'nde ortaokulu ise Ohri'de okudu. Daha o yıllarda şiire ilgi duymaya başladı. Yazdığı ilk şiirler, Birlik gazetesinin çocuk sayfalarında yayınlandı.

Üsküp'te, Nikola Karev Öğretmen Okulu öğrencisi olduğu yıllarda şiir çalışmalarına devam etti. Öğretmen okulundan mezun oldu. 1966 yılının Eylül ayında Kocacık'ta öğretmenliğe başladı. O yıl bu yörede ilk kez açılan ilkokul beşinci sınıfa kaydını yaptıran öğrencilere ders verdi.

Kocacık ve yöresinde yaşayan Türklerin folklorik değerlerinin kaybolmasını önlemek, Türk kültür varlığım yaşatabilmek amacıyla 1974 yılında Kocacenk Folklor Derneği'nin kurulmasına öncülük etti.

1976'da Üsküp Kliment Ohridski Yüksek Pedagoji Akademisi, 1982'de de "Kiril ve Metodiy" Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri'nden mezun oldu.

Kocacık yöresinde yaşayan Türklere karşı uygulanan asimilasyon politikasına gösterdiği tepki ve Türk kimliğinin korunması yolunda verdiği mücadele yüzünden Türk milliyetçiliği ile suçlanıp cezalandırıldı. Her şeye rağmen bu yoldaki mücadelesini terk etmedi.

Makedonya ve Yugoslavya'da yayınlanan gazete ve dergilerde şiirleri neşredildi. Kocacık ve yöresi Türk folklorundan yaptığı derlemeler, Sesler sanat dergisinde yayınlanmıştır. Halen Kocacık'la öğretmenlik yapmaktadır.

ESERLERİ:
1. Körolası Moda, Birlik Yayınları, Üsküp 1980, (şiir)
2. Bir Başka Dünya Birlik Yayınları, Üsküp 1988 (şiir)
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

1950 yılından sonra aylık Sevinç ve Tomurcuk çocuk dergilerinin, Türkçe kitapların da yayımlanmaya başlaması, şiir çalışmalarının hız kazanmasına zemin hazırlamıştır. Ancak araya giren 1953 göçü, Makedonya Türk şiirinin bu hızlı gelişimini sekteye uğratmıştır. Göçün hız kestiği 60’lı yılların ortalarında, Sesler Aylık Toplum-Sanat Dergisi’nin de yayın hayatına girmesiyle, slogancılıktan uzaklaşma, gerçek şiiri arama çabaları daha da güçlenmiştir. Önce, söyleyeceklerini somut bir tarzda iletmek için düşünce ve duygularını gereksiz sözcüklerden arındırarak kurduğu kusursuz dizelerde ortaya koyduğu ince lirizm tonlarıyla dikkatleri çeken, yazdıklarıyla okuru düşünmeye iten Avni Engüllü ile birlikte Mustafa Yaşar, Yusuf Edip, Sabahattin Sezai, Fahri Ali, Suat Engüllü, İrfan Bellür; daha sonraları da Esat Bayram, Sabit Yusuf gibi şairlerin yer aldığı, Makedonya şiirine güç veren, yeni bir yazar kuşağı ortaya çıkmıştır. Makedonya Türk şiirinin yaşatılması misyonuna son katılanlar arasında, Melâhat Engüllü, Biba İsmail, Oktay Ahmed, Rıfat Emin, Tülay İbrahim, Leylâ Süleyman, Meral Kain, Arzu Abdullah gibi değerli genç şairleri de anmak gerekir.

Tito Yugoslavyası’nın resmî siyasetî, 1951 yılına kadar Kosova’da Türk varlığını tanımıyordu. Bu nedenle Kosova Türkleri, ilk başta Makedonya Türklerine tanınan olanaklardan yararlanamadılar. Bu nedenle birçok alanda olduğu gibi, edebiyatta da ortaya çıkan alt yapı eksikliğini, 1969 yılına kadar Makedonya Türklerinin sahip oldukları olanaklardan yararlanarak giderdiler.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)