Pierre  Camcıoğlu
tercümanPierre Camcıoğlu, 19 Mayıs 1727 tarihinde doğdu. J. Camcıoğlu’nun oğlu. İsveç Kralı’nın baş tercümanı ve sekreteri idi. Camcıoğlu, 18. yüzyıl boyunca İstanbul’daki İsveç temsilciliğine hizmet eden bir ailenin oğlu. İstanbul’daki İsveç Sarayı’nı, 1757 yılında Celsing adına satın aldı. 1790 yılında İsveç koruması altındaki kişiler arasında adı geçti. 1802 yılında İstanbul’un en tanınmış Ermenilerinden biri olarak sözü ediliyordu.
English Biography

Resim Aralık 1787, Duchâteau. Camcıoğlu was born into a family that served the Svvedish legation throughout the 18th century. On behalf of Celsing, it was the first dragoman Pierre who bought the Svvedish Palace in 1757. İn 1790 he figures in the list of persons under Svvedish protection and in 1802 he is mentioned as one of the city’s most promi-nent Armenians.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)