Ayhan Yüksel
araştırmacı, yazar1 Şubat 1951 tarihinde Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Tirebolu’da, liseyi Trabzon’da, yüksek okulu İstanbul Ticarî İlimler Akademisi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Sosyal İlimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı’nda Tirebolu: 1 Numaralı Şer’iyye Sicili (Tahlil-Çevriyazı) adlı çalışması ile lisansüstü programını tamamladı. Özellikle Giresun ve yöresi üzerinde çalışmaları yoğunlaştı. Çeşitli mahalli gazete ile Türk Dünyası Araştırmaları, Tarih ve Toplum, Türk Kültürü Araştırmaları, Osmanlı Araştırmaları gibi akademik dergilerde yazıları yayınlandı, katıldığı sempozyumlarda araştırma sonuçlarını tebliğ olarak sundu. Prof.Dr. Faruk Sümer’in Tirebolu Tarihi (1970) eserinin yazımında, Giresun, Tirebolu ve Espiye belediyelerinin düzenlediği sempozyumlarda düzenleme komitesinde ve yayın kurulunda yer aldı.

ESERLERİ:
1-Giresun Tarihi Yazıları, 1. bs., İstanbul 2002, 2. bs. 2003, 3. bs. 2007.
Kitapta Giresun ve ona bağlı bazı kazaların sosyal, ekonomik ve folklorik geçmişini yansıtan, çoğu orijinal kaynaklara dayalı yazılara yer verilmiştir.

2-Tirebolu: Bir Sahil Kasabasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1788-1858), İstanbul 2003.
Kitap, lisansüstü konusu olan bir numaralı Tirebolu Şer’iyye Sicili’ne dayanmaktadır.

3-Sicill-i Ahval Defterlerine Göre (1879-1909) Osmanlı Döneminde Tirebolulu Memurlar, İstanbul 2004.
Kitapta kırk dört memurun biyografi kayıtları vardır.

4-Doğu Karadeniz Araştırmaları, 1. bs. İstanbul 2005, 2. bs. 2009.
Kitap, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri “tarihinden bir yaprak” sunmaktadır.

5-Sicill-i Ahval Defterlerine Göre (1879-1909) Göreleli Memurlar, İstanbul 2005.
Kitap, 15 memurun biyografi kaydını içermektedir. Bunlar arasında Hasan Âli Yücel’in babasının ve Posta ve Telgraf Nazırı olan Hasan Âlî Efendi’nin de biyografi kaydı bulunmaktadır.

6-Tirebolu’dan Simalar: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Değerlerimiz, İstanbul 2005.Kitapta her sahada yetişmiş 334 kişinin biyografi bulunmaktadır.

7- Tirebolu: Tarih-Kültür-Spor Yazıları, İstanbul 2008.
Kitap, Tirebolu üzerine yazılmış makalelerden oluşmaktadır. Spor tarihi yeniden yazılmıştır.

8-Tirebolu Kazası Nikâh Kayıtları (1861-1906), İstanbul 2008. Kitap, kadı kayıtlarında yer alan 3298 nikâh kaydındaki 1550 sülale ile 15.000’i aşkın ismi ihtiva etmektedir.

9- Giresun Tarihinden Sayfalar, İstanbul 2009. Giresun tarihine üzerine yazılmış makalelerden oluşmaktadır.

10- Geçmişten Günümüze Tirebolulu Denizciler, İstanbul 2010.
Kitap, İstanbul’a gelerek Şirket-i Hayriye, İdare-i Mahsusa gibi kuruluşlarda çalışan Tirebolulu denizcileri, bahriye subaylarını, Ertuğrul şehitlerini, yelkenli gemi kaptanlarını anlatmaktadır.

Basıma hazır kitapları:

1.Bir Aile Tarihi: Göreleli Müftü Hüseyin Müştâk Efendi ve Ailesi.
Hüseyin Müştâk Efendi’nin (1871-1931) özgün risalesinden yola çıkılarak arşiv kaynaklarının kullanıldığı aile tarihi.

2- Giresun’dan Simalar.
Ağırlıklı olarak geçmiş dönemde her sahada yetişmiş yaklaşık 40 kadar Giresunlu’nun biyografisi yer alıyor.

3- Tirebolu Kazası Nüfus Defteri (1835-1845).
Osmanlı’da ilk nüfus sayımı bilgileri. Soyağacı için birinci el kaynak.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)