Ahmet Muvaffak Menemencioğlu ( 1884)- (1969)
Ahmet Muvaffak MENEMENCİOĞLU,Hazine-i Celile-i Maliye Tahsilât Dairesi Müdürü Rifat Bey'in ogludur. 1884 (1330) yilinda Istanbul'da dogmustur. Selânik Yadigâr-i Terakki Mektebinde ögrenim yapmistir.

29.12.1908 tarihinde açilan sinavi kazanarak 11.01.1909 tarihinde Maliye Müfettis Muavinligine tayin edilmesinden hemen sonra Fransiz Maliye Teftis Kuruluna staja gönderilmis, dönüsünde 28.12.1909 tarihinde, Dördüncü Sinif Maliye Müfettisligine tayin edilmistir. 12.01.1920 tarihinde Kuruldan ayrilarak Saruhan Mebuslugu, daha sonra da Emlâk ve Eytam Bankasi Murakipligi (1941), Milli Piyango Murakipligi (1943), Anadolu Ajansi Umum Müdürlügü (1944) yapmistir. 1969 yilinda vefat etmistir.

"Fahri Maliye Müfettisi" ünvanina sahip idi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)