Münevver Ayaşlı ( 1906)
romancı, yazar


Hatice Münevver Ayaşlı1906 yılında Selanik'de doğdu. Babasının görevi sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerini gezdi.

Alman Okulu ve Fransa'da College de France ile Şark Dilleri Okulları'nda okudu.

Arapça ve Farsça öğrendi. Ünlü şarkiyatçı Massignon'dan tasavvuf dersleri aldı.

Viyana Büyükelçisi Sadullah Paşa'nın oğlu Nusret Bey ile evlenerek Ayaşlı soyadını aldı.

Günluk gazete yazıları da yazdı.

20 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

Roman:

Pertev Bey’in Üç Kızı (1968)
Pertev Bey’in İki Kızı (1969)
Pertev Bey’in Torunları (1975)
Pertev Bey’in Üç Kızı (1976, üç kitap bir arada)

Gazete Yazıları:

XIX. Asır
Teşrîn-i Sâni ve Ötesi
Kıbrıs Fetvâsı (1971)
Edeb yâ Hû (1984)
Geniş Ufuklara ve Yabancı İklimlere Doğru (1991)

Anı:

Başvekilimizi Tanıdım (1968)
İşittiklerim, Gördüklerim, Bildiklerim (İstanbul 1973)
Dersaâdet (İstanbul 1975)
Avrupa-i Osmânî: Rumeli ve Muhteşem İstanbul (İstanbul 1990)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)