Kenasarı Kasımov
Kazak Hanı


Kenasarı Kasımoğlu


Kenesarı HanBabası Orta Cüz Hanı Kasım Han, dedesi Abılay Han'dır.

Ruslar Orta Cüz Hanlığı'nı kaldırınca 1837 yılında başkaldırdı. Rusları geri çekilmeye zorladı. 1837-1847 yılları arasında Çarlık Rusyası ordularına karşı mücadele etti.

Liderliği döneminde askeri mücadele yanında, Türkistan Hanlıklarıyla diplomatik ilişkiler kurdu. Bağımsız Kazak Hanlığı devletinin tesisi için idari, sosyal, hukuki ve ekonomik alanlarda yapılanma çalışmaları yaptı.

Dağılmış Kazak boylarını birleştirdi. 1841 yılında ak keçeyle kaldırılarak üç cüzün hanı ilan edildi. Böylece dağılmış Kazaklar boylarını tekrar bir bayrak altında birleştirdi.

Halk onu kahraman olarak kabul etti. Onun hanlığını komşu devletler olan Hokant Hanlığı, Buhara Hanlığı ve Hive Hanlığı tanıdı.

Ruslarla mücadele sırasında güneye çekilince Kırgızlar'ın bölgesine girdi. Ruslarla anlaşma yapanlar tarafından öldürüldü.
HAKKINDA YAZILANLAR

Kazak Edebiyatının Belli Başlı Temsilcileri
Bünyamin ÖZGÜMÜŞ
Yağmur Sayı: 16 Temmuz - Ağustos - Eylül 2002

Kazakların, tarih sahnesine çıkışları 14-15. yüzyıllara rastlamaktadır. Bu yüzyıllarda, bugünkü Kazakistan’ı da meydana getiren Kıpçak kavimleri ve onlarla akraba olan oymak hanları, Özbek hanlarından ayrılarak Kazakları oluşturmuşlardır. Tarihî kaynaklarda göçebe bir Turan kavmi olarak gösterilen Kazaklar, 18. yüzyılda ulu cüz (büyük cüz) orta cüz (orta cüz) ve kiçi cüz (küçük cüz) olmak üzere üçe ayrıldılar. Bu durumdan faydalanan Ruslar 19. yüzyılda Kazakistan’ı işgal etti.

Kenasarı Kasımov, 1837 yılında Ruslara karşı bir mücadele başlatmışsa da bu hareket başarılı olamadı.

1917 yılında kurulan ve tam bağımsızlığı savunan Alaş Partisi kısa bir süre idareyi ele aldıysa da 1919’da bu harekete son verildi.

1920 yılında Kazakistan, Sovyetler Birliği’ne bağlandı. Sovyetler Birliği dağılınca 14 Aralık 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Yani Kazaklar esas olarak 19. yüzyıldan 1991 yılına kadar geçen dönemde (Çarlık ve komünizm döneminde) Rusların hâkimiyeti altında kaldılar.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)