Şefik Kahramankaptan ( 1949)
gazeteci1949 yılında İstanbul Kadıköy'de doğdu. Kabataş Erkek Lisesi sonrası Ankara Üniversitesi SBF(Mülkiye)-BYYO Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi (1971).

Öğrencilik yıllarından itibaren İstanbul ve Ankara'da, reklam-yayın sektörlerinde, grafiker ve metin yazarı olarak çalıştı. Çok sayıda kitap kapağı ve afişin grafik tasarımını gerçekleştirdi.

1967 yılından itibaren Ankara'da görev yaptı. Barış ve Tercüman gazetelerinde, Yankı Dergisi’nde, Akajans’ta grafiker, muhabir, yazar ve yönetici olarak çalıştı.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan yazı dizileriyle iki kez (1975-76) “Yılın Gazetecisi” seçilerek “Altın Kalem Ödülü”nü kazandı.

12 Yıl süreyle Tempo, Art Decor, Economist, Capital gibi çok sayıda yayının yer aldığı Hürriyet Dergi Grubu’nun Ankara Temsilciliği’ni yaptı.

Öyküsünü yazıp, Türk bestecilerinin eserleri arasından müzik seçimlerini yaptığı “Uçarcasına” adlı bale projesinin ilkgösterimi, 29 Ekim 1998’de, Cumhuriyetin 75’nci Yıldönümü gecesi yabancı devlet adamlarının da bulunduğu seçkin bir izleyici kitlesi önünde, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nce gerçekleştirildi.

“İsmet İnönü ve Hârika Çocuklar” adlı kitabı Aralık 1998’de, yapımcılığını gerçekleştirdiği “Hârika Çocuklar / İdil Biret-Suna Kan - 50’nci Yıl” adlı iki CD’den oluşan set ile “İdil Biret-Suna Kan / 50’nci Yıl Özel Konseri" başlıklı CD, 1999’da yayınlandı.

Proje ve uygulamasını gerçekleştirdiği, Ferit Alnar-Kanun Konçertosu, Orhan Ahıskal - Yerelden Evrensele ve Oğuz Tansel/Bruce Reiprich - Salkım Söğüt adlı diğer 3 CD’si ise Aralık 2000’de yayınlandı.

2002 yılı sonunda da, Ferit Alnar- Viyolonsel Konçertosu, İlhan Baran-Batı Tarzında Türk Müziği ve Özgür Aydın-Cleveland Uluslararası Piyano Yarışması başlıklı CD’leri yayınlandı. Son olarak 2003’te Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nun 1991’de Hikmet Şimşek tarafından gerçekleştirilen ilk Türkçe kaydını yeniden canlandırarak Türk müzik arşivine kazandırdı.

Önemli ressam söyleşilerinden oluşan "Resmigeçit" adlı kitabı, T.C. Kültür Bakanlığı’nca 2001’de yayınlandı.

İkinci kuşak Türk bestecilerinden Ferit Tüzün’ün yaşamını konu alan “Çeşmebaşı’ndan Esintilerle” adlı kitabı, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nca, 6 Aralık 2001’de yayınlandı.

Şubat 2001 krizine kadar Hürriyet Ankara'da plastik sanatlar, opera-bale, çoksesli müzik başta olmak üzere kültür-sanat alanında güncel gelişmeleri değerlendirdiği, kent kültürü ve çevre bilinci gibi konuları işlediği "Yansımalar" köşesini yazdı. Hürriyet Ankara Eki’nin kriz nedeniyle kapatılması üzerine bu yazılarına ara verdi.

TÜBİTAK’da üç yıl Başkanlık Danışmanı - Yayınlar ve Tanıtım Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Cumhuriyet Ankara Eki ve Gazete Ankara’da,Turkish Daily News -Turkish Probe’da plastik sanatlar, opera-bale, çoksesli müzik, yayıncılık gibi konularda, kültür-sanat alanında güncel gelişmeleri değerlendirdiği yazılar yazıyor. Sürekli Basın Kartı sahibi. Evli ve üç çocuk babası.Görev Aldığı Sivil Toplum Örgütleri:

Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV), Ankara Enstitüsü Vakfı, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (Anaçev),Ankara Exlibris Derneği'nin kurucuları arasında.

ÇAĞSAV’ın Yönetim Kurulu Başkanı…

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Destekleme Kurulu Başkanı, Festival Kurulu Üyesi...

İnönü Vakfı Danışma Kurulu Üyesi.Kongre-Bildiri

1994- Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nce 1994’te düzenlenen 4. Ulusal Sanat Sempozyumu’na “Kültürel Yozlaşmada Sanatın Caydırıcılığı ve Medyanın Rolü” başlıklı bildirisiyle katıldı.

1997- İzmir Kültür ve Sanat Vakfı’nca düzenlenen 1.Ulusal Kültür Kongresi’ne katılarak sonuç bildirisine katkıda bulundu.

2000-Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen Uluslararası Devlet Müzik ve Sahne Sanatlar Kurumlarının Yapılanma ve İşleyişi'nde Çağdaş Modeller Sempozyumu'na “Devlet Sanat Kurumlarında Yapılacak Değişikliklere İlişkin Görüş ve Öneriler” başlıklı bildirisiyle katıldı.

2001-İzmirSanat tarafından düzenlenen İzmir 1. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Kongresine “Müzik kurumlarının yapılanmasında yeni arayışlar” başlıklı bildirisiyle katıldı. Müzik Alt Kurulu ve Kongre bildirilerini hazırlayan kurulda yer aldı.

2002-SCAMV tarafından düzenlenen 21.yy başında Türkiye’de müzik sempozyumu’na “Basının Müziğe yaklaşımı ve Müzik Yazarlığı: Örnekler, Saptamalar ve Somut Öneriler” başlıklı bildirisiyle katıldı.Jüri Üyelikleri
1993-Kültür Bakanlığı Opera ve Bale Başarı Ödülleri Jürisi

1997-Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü Jürisi.

1999-Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Jürisi

1993-2003-Çeşitli büyükelçilik ve derneklerce düzenlenen resim yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulundu.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)