Erdoğan Aslıyüce
Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı


emekli sendikacı


yazar, yayıncıKırıkkale ili Delice ilçesi Büyükyağlı kasabasında 1946 yılında doğdu. Babası Ümmetoğulları’ndan Mehmet, Annesi Pırıklı Köyü eşrafından Hasan Aykanat’ın kızı Nuriye Hanım'dır. Çalışma hayatına 1970’de MKE- Kırıkkale’de başladı. Seydişehir, Bursa ve Konya’dan sonra 1982’de İstanbul Türk Metal Kurucu Başkanı oldu. 1996 yılanda aynı sendikanın İstanbul Şube Başkanlığını bırakana kadar aktif sendikacı olarak tanındı. 1972 yılanda gönüldaşlarıyla “Dur Yolcu” gazetesini çıkardı. 1980’de Konya’da arkadaşlarıyla “Konevi Dergisi”ni çıkardı. 1987’de İstanbul’da çıkardığı Aylık “Metal İşçileri” dergisini 54 sayı devam ettirdi.

1 Mart 1993’de İstanbul’da Hoca Ahmet Yesevi Vakfı’nı kurdu. Küçük Ayasoyfa semtindeki Hüseyin Ağa Medresesinin Bakanlar Kurulu Kararınca Vakfa Tahsisini sağladıktan sonra burayı restore edip “Hoca Ahmet Yesevi Vakfı KültürMerkezi” yaptı. 1994’de Yesevi Yayıncılık Şirketini kurdu.

1 Ocak 1994 Tarihinden itibaren aylık sevgi dergisi “Yesevi”yi yayınlamaktadır. Dergi hala aralıksız devam etmektedir. 1994’de Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi “BİR” i yayın hayatına kazandırdı.

Türkiye’nin çoğu ilini köy köy gezdi. Yurt dışında Japonya, Çekoslovakya, İngiltere, Kanada, ABD, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Yunanistan,Bulgaristan, Makedonya, Yugoslavya Romanya, Tuva, Hakasya, Altay ülkesi, Tataristan, Başkurtistan, Altay Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya, İsviçre, Tayland, Sudan, Taiwan, Hong kong, Kırgızistan, Özbekistan, İsrail, Arnavutluk, Moldavya, Gagavuz yeri, Pridnestroya, Singapur, Suriye, Yakutistan’ı gezdi. Bu ülkelerden 25’ini kitaplaştırdı. Gezilerinde klasik seyyahlar gibi sadece gördüklerini değil, o yerin tahini sosyal yapısını, siyasi analizini ve tam bir gerçeklikle güzellikleri ve çirkinlikleri aktardı.

ESERLERİ:

Her yönüyle Kırıkkale 1974
Metal İşçilerinin Mücadele Tarihi (1989 Refik Sönmezsoy’ile)
Genç İşçiler 1990
En büyük grev 1991 (Refik Sönmezsoy ile)
Adım Adım Türk Yurtları 1997
Turan’dan Kırım’a 2001
Dört Kıta Sekiz Ülke 2001
Hücreden cümleye 2001
Türkistan’dan Anadolu’ya Alpler- Erenler 2002
Laleden yağlı güreşe Hollanda 2002
Değişen Komşumuz Suriye 2003
Türkiye’nin yüreği Kastamonu 2003
Türk’e gözaltı 2004
Garip Türk’ün feryadı 2004
Türk’ün çile çemberi 2004
İstanbul’dan Adıyaman’a 2004
İstanbul’dan Trabzon’a 2004
Türkistan iki dünya eşiği 2005
HAKKINDA YAZILANLAR

İstanbul’dan Trabzon’a
Ahmet Özdemir

Günümüzün Evliya Çelebisi Erdoğan Aslıyüce’den bir kitap daha: İstanbul’dan Trabzon’a. İstanbul’dan Trabzon, uçakla en çok iki saatlik bir yol. Günübirlik gidip gelebilirsiniz. Bu açıdan “İstanbul’dan Trabzon’a” size ilginç gelmeyebilir. Ama bu yolculuğu Erdoğan Aslıyüce yapar ve o yörelere ilişkin kılı kırk yararcasına yaptığı araştırmalarını, gördükleri, duydukları, tattıkları ile sarıp sarmalayıp yazıya, fotoğrafa dökünce okumadan edemezsiniz.

Aydınlar Ocağı’nın 25. Şûrası geçen yıl Trabzon’da yapılmıştı. Edoğan Aslıyüce de bu şûraya katılmak üzere yola revan olmuş. Onun yolculuğunu izlemeden önce, biz Aydınlar Ocağından bir çift söz edelim: Aydınlar Ocağı, millî kültür ve bilinci geliştirerek, Türk Milliyetçiliği fikrini yaymak; millî bünyemizi sarsan fikir bunalımı ve kavramlar anarşisi ile mücadele ederek, millî varlığımızı oluşturan unsurları yaşatıp kuvvetlendirmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Yurdun birçok yerinde şubeleri bulunmaktadır. Bundan evvelki Şûra’yı Adıyaman’da yapmış, bölgeye ilişkin gözlemlerin ışığında düşünceler üretilmiş, problemlere çözümler önerilmişti.

Erdoğan Aslıyüce’nin, İstanbul’dan Trabzon’a yolculuğu, Küçük Ayasofya’daki Hoca Ahmet Yesevî Vakfı’ndan başlıyor. Edirnekapı’dan hareket eden otobüs, Üsküdar ve Kozyatağı’nda da katılımcıları da alarak yola çıkıyor. Amasya toprağı, Merzifon, Samsun toprağı, Ordu, Piraziz, Görele, Vakfıkebir, Trabzon... Buralardan Erdoğan Aslıyüce ile kuru kuruya geçemezsiniz. Sözü alır, yerine getirir ve örneğin; Merzifon’un yamacındaki dağda yazılı olan “Önce Vatan” sloganından, burasının bir Hun kenti olduğundan, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’dan, Havza kaplıcalarından, Ordu’nun eski adının Canık-ı Bayramlu, Piraziz’in Abdal, Bulancak’ın Niyabet-i Kesbil olduğunu size anlatır.

İşte bir anekdot. İstediğiniz payı çıkarabilirsiniz. Erdoğan Aslıyüce yazıyor ki:

“Darıca ve Kavaklı beldelerini geçip Ahanda Deresi’ne ulaşınca, kulaklarımda yankılanan ses durmadan tekrarlanıyordu: ‘Vurun kızlar gavurun ne canı var!...’ Ne ola ki bu nara da neyin nesi diye düşüncemi zorlarken, karşımda, güven veren, hayatımda hiç görmediğim ve tanımadığım Türk anasının silueti belirdi.”

Erdoğan Aslıyüce bu kadınla sohbeti koyulaştırır ve bu “nara”nın aslını öğrenir. Karadenizli analarımız, bacılarımız “Ey Müslümanlar gavur Urus köyümüzü bastı!” haberini duyar duymaz, bu narayı atarak, bir aslan, kaplan gibi düşmanın üzerine saldırmışlar: “Vurun kızlar, gavurun ne canı var!...”

Trabzon Aydınlar Ocağının ev sahipliğinde yapılan şûra, 21 Mart 2004 günü başlamış. İlk oturumda, Genel Başkan Prof. Dr. Mustafa Erkal’ın açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Enis Öksüz, Prof. Dr. Abdullah Korkmaz, Dr. Zülfikâr Özkan, Yard. Doç. Dr. Kazım Yıldırım, Ergun Tuatay, Prof. Dr. Nefi Demirci, Doç. Dr. Selâmi Kuran konuşmuşlar. İkinci oturumun konuşmacıları arasında, Doç. Dr. Mimar Türkkahraman, Vet. Hk. Muhittin Köksal, Doç. Dr. Ahmet Çolak, Prof. Dr. Recep Bircan, Recep Sabit, Prof. Dr. Yaşar Nuri Şahin, Halit Moralıoğlu, Dr. Ahmet İnan, Necdet Tozlu, Prof. Dr. Zeki Arslantürk, Dr. Fikret Yıkılmaz, Ahmet Arslan, Doç. Dr. Hüseyin Kalkan, Dr. Muhsin Kadıoğlu, Dr. Ali Sırtlı bulunmakta. Konuşmalardan notlar alan ve kitabına ekleyen Erdoğan Aslıyüce de bir konuşma yapmış. Çağlar ötesinden günümüze, Pontus ve Rum sözcüklerine açıklık getirmiş. Trabzon İmparatorluğu olmadığını, olsa olsa bir tekfurluktan söz edilebileceğini belirtmiş. Aslıyüce, Bizans yalanını gün ışığına çıkarırken değişik bir konu üzerinde de durmuş: Lâle Devri diye bir devrin olmadığını, devleti hor görmek, aşağılamak amacıyla uydurulmuş bir safsata olduğunu öne sürmüş.

İstanbul’dan Trabzon’a kitabının V. Bölümü’nde son oturum notlarına yer verilmiş. Bu oturumda, ağırlıklı olarak Kıbrıs sorunu üzerinde durulduğunu öğreniyoruz. Konuşmacılar arasında, Hüseyin Mümtaz, Em. Org. Necati Özgen ve KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş bulunmakta.

Kitap’ın Altıncı, Yedinci ve Sekizinci bölümleri, her Trabzonlunun bilmesi gereken bilgiler manzumesi, Erdoğan Aslıyüce, tarihi ve ansiklopedik bilgileri günümüzle kaynaştırmış, onlarca yeri gezmiş, fotoğraflamış, onlarca kişiyle yüz yüze konuşmuş ve bir yarenlik üslubu içerisinde, yediden yetmişe herkesin okuyabileceği, anlayabileceği şekilde titiz bir Trabzon Belgeseli’ni hazırlamış.

Üç günlük Şûra’nın sonuç bildirgesi, Kitabın sonunda yer alıyor. Bu bildirge, ülkemizin siyasetine, ekonomisine, çalışma hayatına, eğitimine, öğretimine, kültürüne, diline, AB ilişkilerine, Kıbrıs konusuna, dış politikasına, YÖK tartışmalarına, Karadeniz yöresine ilişkin pek çok soruna ışık tutmaktadır.

TÜRK DÜNYASI-TURAN biyografimarket'te
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)