Velit Şerike
Irak Türkmeneli


Türkmen Kardeşlik Partisi Başkanı


Velit Muhammet Muhammet SalihVelid Şerike’nin babası Kürt, annesi Arap. Sırf Türkmence konuştuğu için bir partinin başına aylık ücretle oturtulduğu söyleniyor. Türkmen Kardeşlik Partisi’nin Barzani tarafından kurdurulmuş bir parti olduğu iddia edilmektedir.
HAKKINDA YAZILANLAR

Velit Şerike Barzani'den 2900 Talabani'den 1600 dolar alıyorum ....!
Alay Azadi Gazetesi / THİM-Erbil
31/8/2009

Irak parlamentosu savunma ve güvenlik komisyonu üyesi ve Türkmen Kardeşlik Partisi Başkanı Velit Muhammet Muhammet Salih, Suriye, Suudi Arabistan ve İran'ın Irak'ın içişlerine müdahale ettiğini söyledi. Velit Şerike olarak tanınan Türkmen yetkili, ülkede emniyet durumunun bozulmasını siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlığa bağladı.
Velit Şerike, Irak ve Amerikan askerleri ile peşmerge arasında oluşturulması gündeme gelen ortak gücün tartışmalı bölgelerde görev yapmasının çok acil bir istek olduğunu söyledi.

Irak ve Amerikan askerleri ile peşmerge arasında oluşturulması planlanan ortak güçten duydukları memnuniyeti dile getiren Şerike, Kerkük için şimdiye kadar tasarlanan tüm yasaların hayata geçirilemediğini ifade etti.

maddenin sadece Kürtler için değil Türkmenler için de yararlı olduğunu söyledi. Şerike şöyle konuştu: "Türkmenler olarak 140. maddenin hayata geçirlimesini en çok isteyen grup biziz. Zira bizi de Araplaştırmaya çalıştılar. Biz de topraklarımızdan sürüldük. Bunun için söz konusu madde kapsamında Tisin ve Hamzeli ile ilgili olarak daha önce alınmış olan kararların uygulanmasını istiyoruz. Türkmenler olarak iki kez zulme uğradık. Birincisi Türkmen olduğumuz için ikincisi Şii olduğumuz için"

Parti olarak kimi grup ve kimselerin 140. maddeye, Kürdistan bölgesine ve Kürdistan bölgesi siyasi liderliğine ciddi şekilde karşı çıktıklarını bildiklerini dile getiren Velit Şerike, Türkmen Kardeşlik Partisi olarak Kürdistan İttifakı listesine, Kürdistan bölgesine ve 140. maddeye verdikleri desteği yinelediklerini kaydetti.
Asil Türkmenler'in 140. maddeyi desteklediklerini ifade eden Türkmen parti başkanı Velit Şerike, birçok kimsenin Kürt-Türkmen kardeşliğini zedelemeye çalıştığını söyledi.

140. maddeyi, anayasayı ve Kürdistan bölgesi federasyonunu reddedenlerin asil Türkmen olmadıklarını ilan ettiklerini belirten Velit Şerike, parti olarak Türkmenler'in Kürdistan'da ikinci Irak'ta ise üçüncü ana unsur olduklarını her zaman dile getirdiklerini söyledi.

Parti olarak hiçbir tarafın ve kimsenin Kerkük'ün işlerine müdahale etmesini istemediklerini ifade eden Şerike, kardeşlik ve birlikte yaşama şehri olan Kerkük'ün geleceğini Kerkük halkının karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Bilindiği gibi Velit Şerike, Erbil'de Türkçe ve Kürtçe çıkan Saray gazetesinin son sayısındaki röportajında ayda Barzani'den 2900 Talabani'den ise 1600 dolar aldığını itiraf etmişti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)