Osman Mazlum
şair


Irak Türkmeneli Edebiyatı1922 yılında Kerkük'ün İmam Ahmed Mahallesi'nde doğdu. Baba tarafından Türkmen boylarından Bayat boyuna mensuptur.

Önce mahalle mektebinde okudu. Ortaokulu 1940 yılında Kerkük'te tamamladı. Liseyi dışarıdan bitirdi. Bağdat'ta girdiği Hukuk Fakültesi'nden 1956 yılında mezun oldu. Bağdat, Kerkük ve Süleymaniye gibi, Irak'ın çeşitli şehirlerinde adliye başkatipliği görevlerinde bulundu.

En son resmi görevi, Kerkük Adliyesi Savcılık Niyâbeti'nin kaleminde başkâtiplikti. 1978 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda sakatlandı.

Divan edebiyatı geleneğine bağlı bir şairdir. Şiirlerinde işlediği canlı tasvirler ve teşbihler, üslubuna ayrı bir renk ve özellik kazandırdı. Eleştirel yaklaşım şiirlerinde ön plana çıktı. Şiirlerini Kardaşlık dergisinde yayınladı. Hoyrat yazmakta büyük ustalık gösterdi. Hoyrat dörtlükleri arasında olan:

Ya dalında
Öt bülbül ya dalında
Bir diyar mezar olsun
Kalmasın yad elinde

parçası, anonim mahsuller arasına girecek kadar yaygınlaştı.

22 Temmuz 1995 tarihinde Kerkük’te vefat etti.

ESERLERİ:

Kerkük Hoyratları, (derleme), 3 cilt, Bağdat, 1951
Gönlümün Defterinden, (şiirler), Kerkük, 1967
Abdin, (ağıt), Kerkük, 1972
Hoyratlar, Bağdat, 1975
Horozla Hasbihâl, Bağdat, 1986
OSMAN MAZLUM'UN ŞİİRİ

GAZEL

Zülfün sararıp teller zer derdine düştü
Inceldi belin kaldı kemer derdine düştü

Her sözde sana ben şekerim söylediğimden
Bîçâre gönül yandı şeker derdine düştü

Bağbân uyudu, hâr büyüdü oldu sitemkâr
Gül açmadı, bülbül de seher derdine düştü

Kâfir isen ey kaşları hûnrîz ol İslâm
Uftâdelerin hepsi ciğer derdine düştü

Mazlum okumak istedi ol mushaf-ı hüsnün
Hayran olarak zîr ü zeber derdine düşlüwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)