İrfan Kerküklü
İrfan Kerküklü
Irak Türkmen Millet Partisi Başkanı
Kürt gruplarla işbirliği yapan Türkmen liderlerinden biridir.ABD işgalcileri tarafından Kerkük Vali Yardımcısı seçilen İrfan Kerküklü, Celal Talabani ile işbirliğine sıcak bakan Irak Türkmen Millet Partisi'nin Başkanıdır. Kerküklü, Türkmenler olarak kendilerini 'Iraklı' kimli-ğiyle tanımladıklarını belirterek, "İdari, siyasi ve kültü-rel haklarımızı elde etmek için Arap, Kürt ve Asuri kardeşlerimizle beraber çalışıyoruz" der. İrfan Kerkük-lü, Cevdet Neccar, Seyfettin Demirci gibi isimlerin başında olduğu Türkmen Kurtuluş Partisi, Türkmen Vatansever Partisi, Irak Türkmen Millet Partisi Kürtle-rin ön planda olduğu Kardeşlik İttifakı içinde Irak seçimlerine katıldı. PKK Genel Sekreteri Zübeyir Aydar, İrfan Kerküklü ile görüşür ve izlenimlerini şöyle anla-tır: “KNK üyesi Türkmen Millet Partisi var. Biz Kerkük'-teki merkezlerini ziyaret ettik. Başkanları İrfan Kerkük-lü şu anda Kerkük vali yardımcısı aynı zamanda. Ma-kamında ziyaret ettik. Farklı Türkmen grupları var. Bunlardan biri de Türkmen Cephesi'dir.”www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)