Aydın Abbas Beyatlı ( 1948)
Aydın Abbas Beyatlı
/dr./ Türkmeneli Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı
1948 yılında Kerkük’te doğdu. İlk, orta ve lise okulunu Kerkük Mektebinde bitirdikten sonra Bağdat Tıp Fakültesine başladı. 1972 yılında Bağdat’ta Türkmen öğren-cileri protestosunun önderliğini yaptı. Fakülte yılların-da Bağdat Türkmen Kardaşlık Ocağında çeşitli faali-yetlerde bulundu. 1973 yılında Bağdat Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1973 yılında Fizik öğretmeni Nesrin Reşit Ali ile evlendi. Baas Partisi dönemindeki şartlardan dolayı Diyala şehrine yerleşti. 1985 yılında Nükleer Tıp dalında doktora unvanını kazandı. 1986 yılında Irak Doktorlar Birliği Satraç şampiyonluğunu birincilik-le kazandı. 1987 yılında ailesi ile birlikte, o zamanlar Kerkük şehri Türkmenlere yasak olduğu için, Erbil şehrine yerleşti. 1992 yılında milli mücadele arkadaşları ile (Riyaz Sarıkahya, Ahmet Ali Çadır, Mükerrem Garip Kasap, Dr. Ayhan Bayraktar) birlikte Türkmeneli Partisi’ni kurdu. 1993 yılında Tüberkülöz Hastalığı ile Mücadele Komisyonu Başkanlığına seçildi. Erbil şehrinde Şifa Hastanesinde 1997-2003 yılları arasında görev yaptı. Irak’ta PMF (Peace Maintaining Force) örgütünde görevini sürdürmektedir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)