Asif Serttürkmen
Asif Serttürkmen
Irak Türkmen Cephesi'nin İngiltere Temsilcisiwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)