Hacı Cemil Kapkapcı ( 1904)- (1996)
Türk Halk Müziği Sanatçısı1904 yılında Erbil'in Tophane Mahallesi'nde doğdu. Uzun zaman Erbil ile Kerkük arasında kapkap ticaretinde çalıştı. İyi kapkap yani takunya ustası olduğu için kendisine kapkapcı soyadı verildi.

1912 senesinde itibaren mevlitlerde okudu. Büyük sanatkar Şahaba'dan çok şey öğrenerek iyi bir makamcı oldu. Sesinin güzel ve yüksek olması nedeniyle bir çok sanatkar karşısında okuyamazdı. Türkiye, Mısır ve Suriye'yi ziyaret ederken birçok meşhur şarkıcıyla tanışma şansı oldu. bunlardan bazıları Umkalsum, Ferid el Atraş ve Vedi el Safi idi.

Onun en beğendiği sanatkarlar Kerkük’ten İzzettin Nimet, Muhammed Rauf ve İbrahim Rauf, Erbil'den ise Haydar Abdurahman, Mişko ve Nürettin Assaflı idi.

1958 senesinde hacca gitti. Çocukları başka memleketlere yerleşti. Kendisi yalnız başına Erbil kentinde kaldı. 1996 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)