Münir Süreyya Bey ( 1871)- (10.4.1932)
şehbender-konsolos1871 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokuldan sonra Mekteb-i Sultani’yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi.

13 Eylül 1892 tarihinde 22 yaşında Mekteb-i Sultani’de Fransızca öğretmeni oldu. 26 Eylül 1892’de Hariciye Tahrirat Kalemine stajyer olarak atandı.

9 Temmuz 1896’da gösterdiği başarılardan dolayı Nişan-ı Âli-i Osmani ile taltif edildi.

Dışişleri Bakanlığı bürokrasısında yükseldi.
15 Ocak 1899’da üstün başarılarından dolayı kendisine üçüncü rütbeden Nişan-ı Âli Osmani verildi.

Sırasıyla Barcelona, Siroz, Nis Başşehbenderliği, Viyana ve Brüksel sefareti Başkitabeti, daha sonra da Brezilya, Sao Paulo, Tiflis ve Cenevre Başşehbenderliğine atandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra, 19 Ağustos 1927’de New York Başşehbenderliğine atandı. En son olarak 1 Ağustos 1931’de Hariciye Vekaleti Protokol Umum Müdürlüğü görevine getirildi.

İyi derecede Fransızca bilmekteydi.

10 Nisan 1932 tarihinde vefat etti.

ESERİ:

Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877-1914)
HAKKINDA YAZILANLAR

Münir Süreyya Bey Hakkında
Dışişleri Bakanlığı Arşevi

1871 yılında İstanbul'da doğdu. Mabeyn Başkatibi Emin Beyzâde Ahmet Süreyya Bey'in oğludur. İlkokuldan sonra Mektebi Sultanî'yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi.

13 Eylül 1892'de 22 yaşında Mekteb-i Sultanî'de Fransızca öğretmenliğiyle devlet memuriyetine başladı. Bu görevine ilaveten 26 Eylül 1892'de Hariciye Tahrirat Kalemi'ne stajyer olarak atandı.

18 Nisan 1896'da Bulgaristan Komiserliği Fransızca Kitabeti'ne tayin edildi. 9 Temmuz 1896'da gösterdiği başarılardan dolayı Nişân-ı Alî-i Osmânî ile taltif edildi. 17 Ocak 1897'de ise rütbe-i sâlise verildi.

8 Kasım 1898'de rütbe-i saniye sınıf-ı sanîsi verilerek ünvanı Fransızca Başkatip Muavinliğine yükseltildi. 15 Ocak 1899'da üstün başarılarından dolayı kendisine Üçüncü rütbeden Nişân-ı Âlî-i Osmanî verildi. 11 Nisan 1899'da rütbe-i saniye sınıf-ı mütemâyizi uygun bulundu.

11 Eylül 1899'da Barselona Başşehbenderliği'ne, 24 Nisan 1904'te Şira (Siroz) Başşehbenderliği'ne, 5 Nisan 1905'te de Nis Başşehbenderliği'ne atandı. Nis'in iklimine uyum sağlayamadığı gerekçesiyle Bern Sefareti Başkitabeti'ne naklini istedi. 10 Haziran 1905'te bu göreve atandı.

29 Kasım 1906'da Viyana Sefareti Başkitabeti'ne tayin edildi.

9 Kasım 1908'de Brüksel Sefareti Başkitabeti'ne, 10 Ekim 1910'da Brezilya ve SaoPaulo Başşehbenderliği'ne, 19 Şubat 1914'te Tiflis Başşehbenderliği'ne, 11 Haziran 1920'de Cenevre Başşehbenderliği'ne atandı.

13 Mayıs 1921'de Hariciye Nezareti Umur-ı İdariye Müdür-i Umumisi oldu. 1 Kasım 1922'de bu görevinden alındı.

19 Mart 1923'te Makam-ı Hilafet 2. Kitabeti'ne tayin edildi. 5 Mart 1924'te bu görevinden de azledildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilânından sonra 30 Mayıs 1924'te Hariciye Vekaleti Umur-ı Şehbenderî ve Ticarî Müdürü oldu. 5 Mart 1925'te Madrit Maslahatgüzarlığı'na atandı. 25 Mayıs 1925'te Madrit Maslahatgüzarlığı İdareye M. Müsteşarı oldu. 3 Haziran 1925 Madrit Maslahatgüzarlığı İdareye M. Başşehbender oldu.

19 Ağustos 1927'de New York Başşehbenderliği'ne atandı. 21 Eylül 1929 Atina-Pire Başşehbenderi oldu. En son olarak 1 Ağustos 1931'de Hariciye Vekaleti Protokol Umum Müdürlüğü görevine getirildi.
ESER-AYRINTI

Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877-1914)
Münir Süreyya Bey
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Derleyici: Doç. Dr. Recep Karacakaya
Derleyici: Uğurhan Demirbaş
Derleyici: Ali Osman Çınar
Derleyici: Mücahit Demirel
Derleyici: Seher Dilber
Derleyici: Nuran Koltuk
Derleyici: Ümmihani Ünemlioğlu
Yayın Tarihi 2001-01-01
ISBN 9751927773
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 1079
Cilt Tipi Ciltli
Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt
Boyut 17 x 25 cmwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)