Mehmet Salih Bedirhan
siyaset adamı


gazeteci


tüccar1874 yılında Lazkiye’de doğdu. O dönemde babası Sahayun nahiyesinde reji müdürü idi. Babası, Osman ve Hüseyin Kenan Bey’lerin Cizre'ye gidip bir isyan başlatmaları nedeniyle görevden alındı. 40 günlük iken ailesiyle Şam’a geldi. 5 yaşındayken annesi vefat etti. Annesinin vefatından sonra İstanbul’da bulunan ninesi Ruşen Hanım yanlarına geldi.

Bir süre sonra Aydın’da mutasarrıf olan Necip Paşa’nın yanına ve oradan da Limni adasında bulunan teyzesinin yanına gitti. Orada yaklaşık iki sene kaldı. İlköğrenimine burada başladı.

Daha sonra ailesiyle İstanbul’a gitti. Beşiktaş Rüştiyesi’ne devam etti. İstanbul’da yaklaşık bir sene okuduktan sonra tekrar Şam'a döndü. Şam’a vardıktan birkaç gün sonra Çıkmakiye Mektebi'ne kaydedildi.

Dördüncü seneyi Çikmakiye’de okuduktan sonra, Rüştiye-yi Askeriye’ye kayıt oldu. Rüştiye’den 14 Mayıs 1886 tarihinde şehadetnamesini aldı. Aynı sene Şam İdadi Askerisi'ne kayıt yaptırdı. Burada bir sene okudu. O öğretim yılında sınıfta kaldı.

Ninesi onu Kudüs’te bulunan halasının yanına gönderdi. Kudüs’te Alliance Mektebi’ne kaydedildi. Okulda dersler Fransızca işlendiği için, burada Fransızcasını önemli derecede geliştirdi. Kudüs’te yaklaşık 6 ay kaldıktan sonra babasının isteği üzerine tekrar Şam’a döndü. Böylece okuma işi yarım kaldı.

Bundan sonra istemediği halde ticaretle uğraşmaya başladı. 1892 yılında dayısı Bedri Paşa’nın kızı Samiye Hanım'la evlendi. Bir sene sonra Latife adında bir kızı oldu.

“UMMID” gazetesini yayınladı. Ummid gazetesinin imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü oldu.
AİLE

Mehmet Salih Bedirhan ve Ailesi

Mehmet Salih Bedirhan; İzzet Bey’in oğlu ve Salih Bey’in torunudur. Dedesi Salih Bey, Bedirhan Bey’in ağabeyi Abdullah’ın oğludur.

Annesi Leyla Hanım da Bedirhan Bey’in torunudur. Mehmet Salih Bey, Rewşen Hanım’ın babası ve Sinemxan Celadet Bedirhan’ın da dedesidir.
ESER-AYRINTI

Defter-i A'malim
Mehmet Salih Bedir-Han'ın Anıları
Mehmet Salih Bedir-Han
Belge Yayınları / Marenostrum/Mitos Dizisi

"Mehmed Salih Bedir-Han 1910'larda İstanbul'da başlayan entellektüel Kürt rönesansının ilk akla gelen isimlerindendir." -Mehmed Uzun-

"Babam küçük yaşından beri, dayılarının tümü, ulusal davanın içinde olduklarından, Kürt sorunu ile ilgileniyordu. Ve hayatının uzun yıllarını hapislerde, menfalarda geçirdi. Meşrutiyet'e kadar, müebbet zindana mahkum olarak, Rodos kalesi, Akka, Nablus'ta ve en son olarak Bab-ı Zaptiye'de, sanki deniz içinde yüzer gibi kaldı. Ve Meşrutiyet olmasaydı muhakkak ölecekti..."
-Rewşen Bedir-Han-www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)