Fuat Carım ( 1892)- (1972)
büyükelçi



1892 yılında Halep’te doğdu. 1913 yılında Mektebi Mülkiye’yi bitirdi. Birinci Dünya Savaşı süresince Teşkilat-ı Mahsusu’da çalıştı. Kurtuluş Savaşı’nda Geyve Kaymakamı olarak İzmit yöresinde Kuvayi Milliye birlikleri kurdu. İlk TBMM’ye İzmit milletvekili olarak girdi. Büyükelçi Ali Fuat Cebesoy ile Sovyetler Birliği’ne gitti. Bir Rus Hanım’la evlendi. 24 Temmuz 1920’de Moskova ve Kazan bölgesi Başkonsolosluğuna tayin edildi. Cumhuriyetten sonra Kopenhag, Milano, Marsilya Başkonsolosluğu, Cidde Elçisi, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği ve Rio de Janerio Büyükelçisi olarak görev yaptı. Hür Adam gazetesinde yazılar yazdı. 1972 yılında İstanbul'da öldü.

ESERLERİ:
Cezayir’de Türkler, Kanuni Devrinde İstanbul (Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati), Türklerin Denizciliği, Venezüell’lı Miranda’nın Türkiye’ye Dair Hatıratı, Marco Polo ve İbni Batuta, Tarihin Türk’e Yüklediği Çetin Görev, İşlenmemiş Konular.




ESER-AYRINTI

1.İşlenmemiş Konular
Osmanlı Tarihinde Gizli Kalmış Olaylar
Fuat Carım
Güncel Yayıncılık / Fuat Carım Tüm Eserleri Dizisi

2.Pedro'nun Zorunlu İstanbul Seyahati
16. Yüzyıl'da Türkler'e Esir Düşen Bir İspanyol'un Anıları
Fuat Carım
Güncel Yayıncılık / Anı Kitaplığı Dizisi



www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)