Hayrettin Tokdemir ( 1928)- (1999)
folklor araştırmacısı, yazar, şair



1928 yılında Artvin'in Şavşat ilçesinin Kocabey köyünde doğdu. Ankara Yenişehir Sağlık Koleji ile Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Yüksek Okulu'nu bitirdi. Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde çalıştı. Sağlık kolejlerinde öğretmenlik yaptı.

Artvin folkloru konusunda derlemeler ve araştırmalar yaptı. Bu çalışmalarını kitaplaştırdı. Kendi şiir kitaplarını yayınladı. Araştırmalarından dolayı çeşitli ödüller aldı. 1999 yılında Ankara’da vefat etti.

ESERLERİ:
1- Kocabey (1968)
2- Hediyye-t-ül İhvan (1970)
3- Sahara (1972)
4- Edebî Goncalar (1975)
5- Rübailer (1975)
6- Gönül Bağı (1977)
7- Artvin Destanı (1978)
8- Âşık Yanğunî (1980)
9- Kaçkar Çiçekleri (1981)
10- Güldemedi (1982)
11- Âşık Deryamî-I (1984)
12- Âşık Deryamî (1987)
13- Artvin Yöresi Folkloru (1993)
14- Yusufelili Azmî (1997)
15- Artvin İli Hakkında Genel Bilgiler (Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir ile birlikte Muvahhid Zeki’nin Artvin Vilayeti Hakkında Malumat-ı Umumiye adlı eserini eski yazıdan yeni yazıya çevirip yayına hazır hale getirdiler. Fakat kitap Hayrettin Tokdemir’in ölümünden sonra 2000 yılında yayınlanabildi).
16- Arsiyan’dan Esintiler (kitabı yayına hazır)



www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)