Şerafeddin Gölcük
akademisyen1940 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ödemiş’te yaptı. Ödemiş ve İzmir Kur’an Kurslarında dini eğitim gördü. 1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Askerlik görevini yedek subay olarak Tuzla Piyade Okulu’nda yaptı. 1967 yılında Fransa’ya doktora tahsili için gitti. Doktorasını Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora öğrenimi esnasında 1969 yılında Tunus’ta bir yıl kaldı. 1973 yılı başında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi kelam asistanlığına tayin edildi. 1974 yılında bir yıllığına Mısır’a gitti.

1977 yılında doçent, 1984 yılında profesör oldu. 1985 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi oldu. Dekan yardımcılığı ve Selçuk Araştırmaları Başkanlığı görevlerinde bulundu. Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı yürüttü. Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yaptı (1992 – 1999). Arapça, Fransızca ve İngilizce biliyor.

ESERLERİ:
1- Kelam Açısından İnsan ve Fiilleri, İst. 1979
2- Kur’an-da İnsanın Değeri, İst.. 1983
Allah, Kur’an, İnsan, Konya 1990
3- Ehl-i Sünnet Akaidi (İmam Pezdevi’den), İst. 1980,1988
4- Kelam İlminin Belli Başlı Meseleleri (Prof.Dr. Ebu’l Vefa Taftazani’den), İst. 1980
5- Ölümden Sonra Diriliş (Prof.Dr. Subhi Salih’den), İst.1976, 1982, 1987, 1991
6- Akaid İmam Hatip Liseleri için, Ank. 1985 (Doç.Dr. Süleyman Toprak’la birlikte)
7- İslam Akaidi, 1988, 1992, 1994, 1997
8- Kelam (Doç.Dr. Süleyman Toprak’la birlikte), Konya 1988, 1991, 1996
9- Pekçok sayıda makale, tebliğ, ders notu, konferans vb. ilmi çalışmalar
10- Kelam Tarihi, Konya 1992
11- Kuran ve İnsan, Konya 1996
12- Allah Kur’an İnsan, Konya 1990
13- Bakıllani ve İnsanın Fiilleri, Ankara 1997
14- Din ve Toplum, Konya 2000www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)