Kristof Kolomb
Amerika’yı Keşfeden Denizci1451 yılında Cenova'da doğdu. Harita yapma merakına sahip bir gençti. Genç yaşında deniz yolculukları yaptı. İngiltere ve Grönland’a seyahat etti.

1482 yılında Portekizliler tarafından inşa edilen Afrika Altın kıyısındaki Kale’ye gitti. “Batıya giderek Hindistan’a ve Uzak Doğu'ya varılacağı” fikrine sahip oldu.

Kolomb daha önceki coğrafi bilgileri öğrendi. Ancak Amerika kıtasından ve ötesindeki Pasifik Okyanusu'ndan haberi yoktu.

Düşündüğü seyahatı yapmak için 1485’te Portekiz kralına başvurdu. Sonuç alamayınca İspanya’ya geldi. 1486’da Kraliçe İsabella’ya teklifini sundu. 6 yıl sonra Kraliçe İsabella ve Kral Ferdinand seyahatini para vererek desteklemeyi kabul etti.

3 Ağustos 1492 tarihinde 120 kişilik mürettebatı bulunan Santa Maria, Nina ve Pinta isimli gemilerle Palos limanından batıya açıldı. Rüzgardan faydalanmak için güneybatı yönünde ilerledi. 3 Eylül 1492'de Kanarya Adaları'na geldi.

12 Ekim 1492'de Bahama Adaları'na geldiğinde, mürettebatı isyan durumundaydı. Seyahati sonunda Doğu Hindistan’a ulaştığını zannetti.

Altın ve baharat hayali gerçekleşmedi. Santa Maria gemisinin karaya oturması sonucu bu bölgede 39 kişi bıraktı. Kuzeydoğu doğrultusunda geri gelerek 15 Mart 1493’te 224 gün sonra Palos limanına geri döndü. 1493 ilkbaharında mükafatlandırıldı.

Koloni kurmak amacıyla 17 gemi ve 1200 denizci asker ve göçmenle 25 Eylül 1493’te Cadiz’den hareket etti. 3 Kasımda kolayca Dominik’e vardı. Daha sonra Antil Adaları'nı dolaşarak bugüne kadar gelecek olan isimlendirmeleri yaptı.

İlk 39 kişinin bulunduğu yere varınca bunların kötü davranışları sebebiyle yerliler tarafından yerlerinden sökülüp atıldığını gördü. Hispaniola bölgesinde kurulan bu koloni Avrupa barbarlığını orada da gösterdi. 1492’de 250.000 olan yerli nüfusu 1508’de 60.000 ve 1560’da 500’ün altına düşürdü.

Kolomb 10 Mart 1496’da hareket ederek 11 Haziranda Cadiz’e geri döndü.

30 Mayıs 1498’de üçüncü seyahatine koyuldu. Daha da güneye indi. Venezuella’ya yakın Trinidad Adası'nı keşfetti. Daha önce kurduğu koloniye geldiğinde durumu çok karışık buldu. 1500’de Ferdinand ve İsabella tarafından gönderilen yetkili idareyi ele aldı. Kolomb'u zincire vurarak İspanya’ya gönderdi.

Ferdinand ve İsabella, Kolomb’a 3 Nisan 1502’de dördüncü seyahat izni verdi. Hindistan’a daha kısa bir yol bulmak için Orta Amerika sahillerini baştan aşağı dolaştı. Panama’dan Pasifik Okyanusu'nu keşfedemedi. Bu tarihten birkaç yıl sonra Vasco Nunez de Balboo tarafından keşfedildi. Gemilerin alt kısımları midyeler tarafından tahrip edildi.

Jamaika’da tam bir yıl Kobani vâlisinden yardım için bekledi. Kasım 1504’te Kraliçe İsabella’nın ölümünden birkaç gün önce İspanya’ya ulaştı. Kral Ferdinand kendisi ile arası iyi olmayan Kolomb’a iltifat etmedi.

20 Mayıs 1506 tarihinde İspanya’da dostları tarafından terk edilmiş olarak öldü.
HAKKINDA YAZILANLAR

Yeni Dünya'nın Keşfi Kolomb
Pierre Marc, Michal Brix
Milliyet Yayınları

Ayak bastığı toprakların yeni bir anakara olduğunu bilmeden Amerika'yı keşfeden Kristof Kolomb, 1451- 1506 yılları arasında yaşadı.

Kolomb, denizciliğe 1472-73 yıllarında Akdeniz'de korsanlık yaparak başladı.Kozmograf Toscanelli'nin, "sürekli batıya gidilirse doğuya varılır" düşüncesinden etkilendi. Ayrıca, Atlas Okyanusu'nun batısındaki kara parçalarını gösteren eski haritaları inceledi. Rastladığı tüm kaynaklar, onu, Hindistan'ın Amerika'ın yerinde olduğu düşüncesine vardırıyordu. Bu düşünceden yola çıkarak yaptığı girişimler sonunda, İspanya Kral ve Kraliçesi'nin yardımlarını sağladı, emrine verilen üç gemiyle denizleri açıldı.

Dünya keşifleri dizisinin ikincisi olarak yayımladığımız bu kitapta, Kristof Kolomb'un, bilmeden Amerika'yı keşfedişinin ayrıntılı öyküsünü bulacaksınız.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)