Sabetay  Sevi
Sabetaycılık akımının kurucusu23 Temmuz 1626 tarihinde Sığacık’ta doğdu. Musevi kökenli bir aileye mensuptu. Ailesi, Mora’dan gelip İzmir’e yerleşti. Mesihliğini ilan etti. Toplumda doğan infial üzerine İzmir kadısı tarafından yakalanarak İstanbul’a getirildi. Yapılan sorgulamasından sonra önce hapse atıldı. Bu arada müslümanlığı kabul ettiğini söyledi. Mehmed Aziz Efendi adını aldı. Dönmeler ya da Sabetaycılar olarak adlandırılan akımın doğmasına neden oldu.

Bu olay, yahudiler arasında büyük bir etki yaptı. Ona inananlar müslüman olduğunu söylemeye başladı. Bu akım sonraları Dönmelik veya Sabetaycılık olarak adlandırıldı. 1676’da Yugoslavya’nın Ulcini kentinde öldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)