Uzun  Hasan ( 13.6.1421)- (17.9.1476)
Akkoyunlu Sultanı1423 yılında Diyarbakır'da doğdu. Akkoyunlu hükümdarı Ali Bey'in oğlu Cihangir, babasının ölümü üzerine tahta geçmişti. Uzun Hasan, kardeşi Cihangir'le mücadele etti. Kardeşi Cihangir'i başkentten uzaklaştırarak, Akkoyunlu hükümdarı oldu. Trabzon Rum İmparatoru'nun kızı Katerina Despina ile evlendi. Trabzon'u, Osmanlı saldırısına karşı koruyacağına söz verdi. Uzun Hasan, ayrıca İstanbul'a elçi göndererek, Trabzon Rum İmparatorluğu'nun her yıl verdiği verginin affedilmesini ve karısına çeyiz olarak verilmiş olan Kayseri yöresinin teslimini istedi. Fatih Sultan Mehmet, bu istekleri reddetti.

Uzun Hasan, Osmanlı ile mücadeleye girişti. Karamanoğlu Pir Ahmed ve Kasım Beylere yardım ederek, onları Osmanlı aleyhine kışkırttı. Akkoyunlu kuvvetleri, 1472'de Tokat'a baskın yaptı. Ayrıca Akkoyunlu kumandanı Yusuf Mirza, Kayseri, Karaman, Hamideli yörelerini ele geçirdi. Bunun üzerine Fatih, doğuda kendisi için tehlikeli duruma gelen Uzun Hasan'ı ortadan kaldırmaya karar verdi. 1461 ilkbaharında, Trabzon seferine çıktı. Osmanlı karşısında başarısız olan, Uzun Hasan'ın kuvvetlerinden yardım alamayacağını anlayan, Trabzon Rum İmparatoru David Komnenos, 26 Ekim 1461'de Trabzon'u, Fatih Sultan Mehmet'e teslim etti.

Osmanlı ve Akkoyunlu kuvvetleri, 11 Ağustos 1473'de Otlukbeli'nde karşılaştılar. Osmanlı topçusu tarafından kuvvetleri bozguna uğratılan Uzun Hasan, İran'a çekildi. Akkoyunlular Devleti'nin merkezini Tebriz'e nakletti. Uzun Hasan bu gelişmelerden sonra, ülkesini Gürcistan, Suriye ve Azerbaycan yönünde genişletmek için harekete geçti. Karakoyunlu Hükümdarı Cihan Şah'ı yenilgiye uğrattı. Akkoyunlu ülkesi, Horasan dışında bütün İran'ı, Ermenistan'ı ve Mezapotamya'nın önemli bir kısmını kapsıyordu. Uzun Hasan, Gürcistan seferinden dönerken hastalandı. Kısa bir süre sonra, 1478 yılında Tebriz'de öldü.

Uzun Hasan'ın kızkardeşi Halime, Safevi devletinin hükümdarı Şah İsmail'in annesidir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)