Kıbrıslı  Kamil Paşa ( 1832)- (1913)
sadrazam


maarif nazırı, evkaf nazırı, vali


yazar1832 yılında Lefkoşa'da doğdu. Öğrenimini Kıbrıs'ta ve Mısır'da Harbiye'de yaptı. Subay olduktan sonra binbaşılığa kadar Mısır'da kaldı. 1860 yılında Kıbrıs Evkaf Müdürü, 1864 yılında Sayda Mutasarrıfı, bir çok ilin valisi ve Dahiliye Müsteşarı oldu.

1879 ve 1882 yıllarında iki kez Evkaf Nazırlığı, 1880-1881 yılları arasında Maarif Nazırlığı yaptı. 1885-1891, 1895-1895, 1908-1909 ve 1912-1913 yılları arasında dört kez sadrazamlıkta bulundu.

İzmir Valiliğine atandı. Valilikten azledilip Rodos'a sürgün edilince, İzmir'deki İngiliz konsolosluğuna sığındı. II. Abdülhamid'in teminat vermesi üzerine İstanbul'a döndü.

İttihat ve Terakki döneminde üçüncü sadrazamlığından istifa etti. Mısır'a giderek Hindistan gezisine çıkan İngiltere Kralı V. Georges ile görüştü.

Mısır'dan dönüşünde 1911 yılında Devlet Şûrası Başkanı oldu. Son sadrazamlığından Babıali Baskını'nda İttihat ve Terakkicilerin darbesiyle ayrıldı. Lefkoşa'ya çekildi.

1913 yılında Lefkoşa'da 81 yaşında iken vefat etti. Mezarı Lefkoşa'daki Arap Ahmet Paşa Camisi bahçesindedir.
AİLE

Maliye Nazırı Abdullah Paşa'nın babası, Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayur'un dedesidir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)