Şerif  Hüseyin
İsyancı Arap Lider


siyaset adamı1854 yılında İstanbul'da doğdu. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Hicaz valisi ve Mekke Şerifi olarak Arabistan'a gönderildi.

Arapların Osmanlı Devleti'nden ayrılmaları yönünde çalışmalar yapmaya başladı. Oğlu Abdullah aracılığı ile Mısır'daki İngiliz yönetimiyle ilişki kurdu.

Oğullarından Faysal Suriye'de bulunan Osmanlı komutanı Cemal Paşa ile anlaşmaya çalıştı.

1916 ilkbaharında Cemal Paşa, Beyrut ve Şam'da devlete ihanet eden bazı Arap milliyetçilerini astırdı. Hicaz Demiryolu denetim altına alında. Bu iki durumun ardından krallığını ilan etti.

Haziran 1916'da Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandı.

Hicaz Demiryolu'na saldırılar düzenledi.

Bir yandan İngilizler'le çarpışan Osmanlı Ordusu, Hüseyin'in oğulları komutasındaki Arap birliklerine karşı savaşmak zorunda kaldı.

İngiltere, 1921 yılında oğlu Abdullah'ı Ürdün Emiri, diğer oğlu Faysal'ı da Irak Kralı yaptı.

Mart 1924'te, Türkiye'de halifeliğin kaldırılmasından sonra kendisini halife ilan etti. Mekke'yi kuşatan İbni Suud Abdülaziz tarafından krallığına ve halifelik iddialarına son verildi.

1930 yılına kadar Kıbrıs'ta sürgün hayatı yaşadı. Bundan sonra Ürdün Emiri olan oğlu Abdullah'ın yanına gitti. 1931 yılında öldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)