Orhan Aldıkaçtı
hukukçu, akademisyen1924 yılında Samsun'da doğdu. 1943 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimini Lozan Üniversitesi Siyasal Bilimler Yüksekokulu'nda, doktorasını aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde yaptı. 1956'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde asistan, 1961'de doçent, 1968'de profesör oldu.

1972-77 arasında Kıbrıs'taki toplumlararası görüşmelere katıldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü başkanlığına getirildi. Lahey Adalet Divanı Daimi Hakem Mahkemesi üyeliğine seçildi.

12 Eylül 1980'den sonra oluşturulan Danışma Meclisi'nde İstanbul üyesi olarak görev aldı. Anayasa Komisyonu başkanlığına getirildi. Komisyonun hazırladığı Anayasa tasarısını Milli Güvenlik Konseyi'nce onaylandıktan sonra 7 Kasım 1982'de halkoyuna sunularak kabul edildi.

15 Haziran 1983'te Danışma Meclisi üyeliğinden istifa etti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına atandı.

22 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul'da vefat etti.


ESERLERİ:

* Modern Demokrasilerde ve Türkiye'de Devlet Başkanlığı

* Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası (1964; 2 cilt)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)